Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Iwona Beksiak

Stanowisko
referent
Jednostki
ZESPÓŁ DS. OBSŁUGI STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH
Telefon
81 537 29 26
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku, 8:00-15:00

Adres

DS "GRZEŚ" ul. Langiewicza 24, pok. 10

O sobie

Bieżąca obsługa studentów zagranicznych (studiujących w języku angielskim i polskim):

  • wsparcie informacyjno-administracyjne dla studentów zagranicznych;
  • informowanie o aktualnych przepisach dotyczących studentów zagranicznych;
  • pomoc studentom zagranicznym w sprawach indywidualnych związanych z tokiem studiów (np. pisanie podań, uzupełnianie wniosków, legalizacja pobytu, itp.);
  • wsparcie informacyjno-administracyjne jednostek Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w sprawach związanych z obsługą studentów zagranicznych;
  • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących spraw studentów zagranicznych podjętych przez Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia;
  • realizowanie spraw studenckich studentów zagranicznych pozostających w gestii Prorektora ds. studenckich i jakości kształcenia;
  • przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących spraw bieżących, pism oficjalnych, komunikatów oraz Zarządzeń JM Rektora na anglojęzycznej stronie internetowej Uniwersytetu
  • organizowanie programów orientacyjnych i działań integracyjnych dla studentów zagranicznych.