Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Michał Kasiarz

Telefon
815372838
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


 

Adres

ul. Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4, p. 309
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie: 

Studia filozoficzne (licencjat - 2012, magisterium - 2014) ukończyłem na KUL. Stopień doktora uzyskałem w 2018 roku na podstawie dysertacji pt. Fides quaerens intellectum. Richarda Swinburne'a abdukcyjny argument na rzecz teizmu, którą napisałem pod kierunkiem prof. UMCS dra hab. Krzysztofa Kosiora (recenzenci: prof. P. Gutowski, prof. I. Ziemiński).

 

Zainteresowania naukowe:

Zajmuję się szeroko pojętym religioznawstwem, filozofią religii, a w szczególności filozofią teizmu.


Działalność naukowa

ORCID

 

 

 

 

Członkostwo w organizacjach naukowych:

Polskie Towarzystwo Orientalistyczne, Warszawa

British Society for the Philosophy of Religion, Oxford

 

Konferencje (wybrane):

 

1. Konferencja międzynarodowa, "Parallels between ethical values in Byzantium and current European value context", referat w języku angielskim pt. "What Philosophy of Religion can tell us about the Crisis of Christianity?", Constantine the Philosopher University in Nitra, 7-8 października 2019, Nitra (Słowacja).

2. Konferencja międzynarodowa "Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре Украины", referat w języku angielskim pt. "The influence of hezychasm on religious culture in Poland", Одесский Свято-Ильинский мужской монастырь, Международный институт афонского наследия, 20 lipca 2019, Odessa (Ukraina).

3. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Idee reformacji w tradycji społeczno-politycznej (od XVI do XXI wieku)”, referat pt. „Jan Kalwin o niewolnej woli człowieka”, Uniwersytet Warszawski, 16 listopada 2017, Warszawa.

4. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze”, referat pt. „Filokaliczna droga do świętości”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 18-20 października 2017, Olsztyn.

5. XII International Academic Conference "The Word and the Unutterable", referat w języku angielskim pt. „The Idea of Silence in Ludwig Wittgenstein's Philosophy”, National University of "Kyiv-Mohyla Academy", 23-24 marca 2017, Kijów (Ukraina).

6. Konferencja ogólnopolska „Wolność i różne jej oblicza”, referat pt. „Filozoficzne ujęcie problemu wolności w nauce św. św. Augustyna i Grzegorza Palamasa”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 18 marca 2016, Warszawa.

7. IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, referat pt. „Morfologia islamskiej etyki. Próba analizy filozoficznej”, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 17-20 czerwca 2015, Gdynia.

8. IV Международная научно-практическая конференция Религия и / или Повседневность, referat w języku angielskim pt. „The Problem of Freedom and the Moral Responsibility in Islamic Thought”,  Кафедра религиоведения Института теологии имени свв. Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета, 16-18 kwietnia 2015, Mińsk (Republika Białorusi).

9. Konferencja ogólnopolska, „Filozof - teolog - literaturoznawca. (Nad)użycia”, referat pt. „Lew Nikołajewicz Tołstoj jako teolog i filozof”,  Uniwersytet Śląski, 9 czerwca 2014, Katowice.