Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Komosa

dr hab. Andrzej Komosa
Position
profesor nadzwyczajny UMCS
Units
ZAKŁAD RADIOCHEMII I CHEMII KOLOIDÓW
Telephone number
537 56 31
E-mail address
Show
Consultation

radioekologia@umcs.lublin.pl

Address

Wydział Chemii UMCS
20-031 Lublin

Personal information

Urodzony 20.03.1951 w Lublinie, szkołę średnią - I LO im. St. Staszica w Lublinie ukończył w 1969. Absolwent kierunku Chemia na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. w roku 1974. Od 1974 pracuje w Zakładzie Radiochemii i Zastosowań Radioizotopów (obecnie Zakład Radiochemii i Chemii Koloidów). Doktorat uzyskał w roku 1983 (promotor: prof. dr hab. Jerzy Szczypa) badając fizykochemiczne właściwości markazytu pod kątem zastosowań flotacyjnych. Po 1,5-rocznym stażu naukowym w Centrum Reaktorowym Instytutu Jozefa Stefana w Lublanie (Słowenia) rozpoczął badania w zakresie radioekologii ze szczególnym uwzględnieniem izotopów plutonu. Rozprawa habilitacyjna: „Fizykochemiczne problemy oznaczania i zachowanie się izotopów plutonu w środowisku z uwzględnieniem beta-promieniotwórczego 241Pu” (w załączeniu - patrz dół strony) ukończona w roku 2003, a stopień doktora habilitowanego zatwierdzony na początku 2004. Od roku 2012 zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Dotychczas jest promotorem trzech rozpraw doktorskich oraz autorem 3 recenzji prac doktorskich i 2 recenzji prac habilitacyjnych.

Był kierownikiem 2 projektów badawczych własnych MNiSzW oraz NCN:

3T09D 09129: Badania bioakumulacji radioizotopów i metali ciężkich u ptaków z obszaru wschodniej Polski (2005-2008),

NN 204 1107 38: Mechanizmy różnicowania kumulacji pierwiastków metalicznych i radionuklidów w biotycznych i abiotycznych komponentach ekosystemów wschodniej Polski o różnym stopniu odkształcenia  (2010 - 2013).

Jest członkiem Rad Wydawniczych 9 zagranicznych czasopism naukowych, w tym 3 będących na liście ISI (Advances in Environmental Biology, Maejo International Journal of Science and Technology, Current World Environment), a także członkiem Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie.

 


Scientific Activity

Zainteresowania naukowe dotyczą radioekologii (ze szczególnym uwzględnieniem roli ptaków w przenoszeniu skażeń), badania migracji radioizotopów i pierwiastków śladowych w środowisku (w tym metali ciężkich, radioizotopów naturalnych, gazowego radonu, sztucznych radioizotopów pochodzących z opadu promieniotwórczego), badania i doskonalenia metod analitycznych stosowanych dla oznaczania radionuklidów w próbkach środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem izotopów plutonu (w tym beta-promieniotwórczego 241Pu), a także 241Am, 210Po, 14C.

Wybrane publikacje:

J. Orzeł, A. Komosa – Study on the rate of plutonium vertical migration in various soil types of Lublin Region (Eastern Poland). Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 299 (2014) 643-649.

M. Piekarz, A. Komosa – Rapid method for plutonium-241 determination in soil samples. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 299 (2014) 2019-2021.

A. Komosa, I. Kitowski, Z. Komosa - Essential trace (Zn, Cu, Mn) and toxic (Cd, Pb, Cr) elements in the liver of birds from eastern Poland. Acta Veterinaria (Beograd), 62(5-6), 2012, 579-589.

I. Kitowski, R. Kowalski, A. Komosa, J. Lechowski, G. Grzywaczewski, R. Ścibior, G. Pitucha, M. Chrapowicki - Diversity of total mercury concentrations in kidneys of birds from eastern Poland. Ecologia Bratislava 31(1), 2012, 12-21.

A. Komosa, M. Piekarz - Some aspects of selective plutonium extraction and activity measurement using Quantulus. LSC2010. Advances in Liquid Scintillation Spectrometry, Paris 2010, Philippe Cassette (Ed.) Radiocarbon, Tucson 2011, 7-14.

W. Rudziński, A. Komosa - History and current research in the field of radiochemistry at Maria Curie-Sklodowska University. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 400(6), 2011, 1593-1604.

A. Komosa, J. Orzeł. S. Michalik - Study on plutonium distribution between sequentially extracted phases of arable soils. Proceedings of International Conference on Environmental Radioactivity: From Measurements and Assessments to Regulation, 23-27 April 2007, Vienna, 114P, pp.1-4, 2010. //curem.iaea.org/envrad2007.

M. Piekarz, A. Komosa - Spektrometryczne metody oznaczania radionuklidów w środowisku. Praca zbiorowa (red. Z. Hubicki): Nauka i przemysł - metody spektroskopowe, nowe wyzwania i możliwości. Wyd. UMCS, Lublin 2010, 543-546.

A. Komosa, K. Ślepecka - Effect of liquid scintillating cocktail volume on 3H and 14C measurement parameters using a Quantulus spectrometer. Nukleonika 55 (2010) 155-161.

A. Komosa, M. Piekarz - Optimization of plutonium extraction with methyltrioctylammonium chloride preceding its determination by liquid scintillation spectrometry. Nukleonika 55 (2010) 137-141.

Z. Ziembik, A. Dołhańczuk-Śródka, A. Komosa, J. Orzeł, M. Wacławek - Assessment of 137Cs and 239,240Pu distribution in forest soils of the Opole Anomaly. Water, Air and Soil Pollution 206(1-4), 2010, 307-320, -DOI 10.1007/s11270-009-0107-8.

A. Komosa, I. Kitowski, S. Chibowski, J. Solecki, J. Orzeł, P. Różański - Selected radionuclides and heavy metals in skeletons of birds of prey from eastearn Poland. J. Radioanal. Nuclear Chem., 281 (2009) 467-478. DOI: 10.1007/s10967-009-0029-3.

A. Komosa, K. Ślepecka - Study on quenching effect for 14C and 3H measurement parameters using a Quantulus spectrometer. LSC 2008. Advances in Liquid Scintillation Spectrometry. Eikenberg J., Jäggi M., Beer H., Baehrle H. (eds.), Radiocarbon, Tucson, USA 2009, 161-172.

A. Komosa, M. Piekarz - Study on migration rate of beta-radiating 241Pu in soils using liquid scintillation spectrometry. LSC 2008. Advances in Liquid Scintillation Spectrometry. Eikenberg J., Jäggi M., Beer H., Baehrle H. (eds.), Radiocarbon, Tucson, USA 2009, 321-329.

A. Komosa, I. Kitowski, R. Kowalski, G. Pitucha, Z. Komosa, J. Grochowicz - Total mercury concentration in kidneys of birds of prey from different part of Poland - some interspecies and geographical differences. Ecological Chemistry and Engineering S, 16(1), 2009, 19-28.

A. Komosa, E. Madej, M. Piekarz - Determination of a supported radon activity concentration in bottled mineral waters. Chemia Analityczna - Chemical Analysis, 53 (2008) 835-843.

A. Komosa, I. Kitowski - Elevated lead concentration in skeletons of diurnal birds of prey Falconiformes and owls Strigiformes from eastern Poland - ecological approach and review. Ecological Chemistry and Engineering S, 15(3), 2008, 349-358.