Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Maria Sidoruk

Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

wtorek 9.30 - 11.00 - konsultacje w trybie zdalnym w formie wideokonferencji Moodle Big Blue Button


Przed planowanym spotkaniem proszę o kontakt mailowy.


Linki do wideokonferenji: https://3.bbb.umcs.pl/html5client/join?sessionToken=pww6xdcinpbpzqap