Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Maciej Kociuba

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA LOGIKI I KOGNITYWISTYKI
Telefon
815372855
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
obrazy.umcs.pl
Konsultacje

Urlop dla poratowania zdrowia:  25.02.2021  -  24.02.2022 r.


 

O sobie

Maciej Teodor  Kociuba, doktor habilitowany, filozof.  Urodzony w 1958 r. w Lublinie. Studia filozoficzne w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracownik  UMCS,w latach 2013-2018 kierownik Zakładu Filozofii Kultury, obecnie adiunkt w Katedrze Logiki i Kognitywistyki Instytutu Filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS. Redaktor naukowy serii wydawniczej w Wydawnictwie UMCS pt.: "Obrazy i poznanie" (dotychczas ukazały się 3 tomy). Organizator cyklu konferencji pt. "Co i jak poznajemy przez obrazy".Konferencje są organizowane od 2014 roku i dotychczas odbyło się 5 edycji. Uczestniczyło w nich łącznie 180 osób ze wszystkich ważniejszych ośrodków akademickich. (Szczegółowe informacje nt. cyklu konferencyjnego na stronie obrazy.umcs.pl)

 


Działalność naukowa

Główne obszary badań:  (1) Epistemologia i teoria literatury Gastona Bachelarda ; (2) Psychospołeczny fenomen przemocy opisywany przez René Girarda w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych; (3) Kulturowa jedność Europy i cywilizacji Zachodu oraz procesy, które zachodzą na styku różnych kultur i cywilizacji. Procesy integracyjne (globalizacja) i dezintegracyjne, różnicujące i dzielące współczesny świat; (4) Antropologia obrazu rozumiana jako: (a) badanie wzajemnych zależności jakie zachodzą między poznaniem opartym na pojęciach a poznaniem opartym na obrazach; (b) poszukiwanie istotnych własności (wymiarów) poznania obrazowego oraz uchwycenie jego holistycznego charakteru.

Autor książki Antropologia poznania obrazowego. Rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata (2010). Redaktor naukowy serii "Obrazy i poznanie",  w ramach której ukazały się: Obrazy i poznanie Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015, (red.); Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, (współred.); Obraz między sacrum i profanum, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, (red.). Współredaktor książek  Racjonalizm i irracjonalizm w nauce i życiu społecznym (1994), Socjologia wiedzy i jej wrogowie (1995), Przemoc i filozofia (2004). Autor artykułów o tematyce obejmującej wymienione kręgi problemowe.