Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Jarosław Kwit

dr Jarosław Kwit
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA POLITYKI GOSPODARCZEJ I REGIONALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze letnim roku akad. 2019/2020 pok. 620 WE UMCS (wejście przez pok. 619).


Środa: 9.30-11.30 


Informacja dla seminarzystów:


proszę zapoznać się z zarządzeniem Rektora w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:


https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125126-zr-nr-33-2020-projekt-procedura-dyplomowania-covid-04052020.pdf?fbclid=IwAR2Er_FwmsDMfuLqL2nX_P8jXn1w4TGlb3I7mRUr8XG9l05DgQ23ugpBZWc.

O sobie

Inwestor na rynkach finansowych z ponad 27-letnim doświadczeniem (GPW, Forex, NYSE, NASDAQ).

Wykładowca  SP SGH w Warszawie Zarządzanie wartością firmy (2000-2008) oraz Metody wyceny spółki kapitałowej (wszystkie edycje od 2005 r.).

Nagrody

 • Nagroda zespołowa Rektora SGH w Warszawie stopnia pierwszego w zakresie działalności dydaktycznej za podręcznik Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, Warszawa 2.12.2014.
 • Nagroda zespołowa Rektora SGH w Warszawie stopnia pierwszego w zakresie działalności naukowej za książkę Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Warszawa 14.10.2012.
 • Nagroda zespołowa Rektora SGH w Warszawie stopnia pierwszego w zakresie działalności naukowej za książkę Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Warszawa 2007.

Doktorat pt. Wpływ rodowodu własnościowego i zmian struktury własnościowej przedsiębiorstw na ich wycenę przez rynek kapitałowy obroniony z wyróżnieniem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2002 r.

Prowadzone wykłady i szkolenia

 • Inwestycje finansowe: UMCS w Lublinie.
 • Systemy transakcyjne, Finanse behawioralne, Analiza techniczna, Metastock: SGH w Warszawie.
 • Szkoła Giełdowa GPW, Funkcjonowanie Giełdy: UMCS w Lublinie.
 • Szkolenia dla kadry zarządzającej PKN Orlen, Rynki finansowe - funkcjonowanie i inwestowanie: Centrum Edukacji Sp z o. o., Grupa Orlen.
 • Szkolenia dla kandydatów na członków rad nadzorczych Rynek kapitałowy w Polsce: WSPA w Lublinie.
 • Rynki finansowe, Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych, Rynek kapitałowy i pieniężny, Prognozowanie i symulacje, Makroekonomia, Ekonomia: Politechnika Lubelska oraz WSPA w Lublinie.

Działalność naukowa

 1. Kwit J. Rozdział pt. Analiza fundamentalna i techniczna spółki publicznej [w:] Panfil M., Szablewski A. (red.) Dylematy wyceny przedsiębiorstwa. Poltext, Warszawa 2013.
 2. Kwit J. Rozdział pt. Wycena przedsiębiorstwa na rynkach kapitałowych [w:] Panfil M., Szablewski A. (red.) Wycena przedsiębiorstwa. Poltext, Warszawa 2011.
 3. Kwit J.Rozdział pt. IPO Return Rate Effect upon Subsequent Companies’ Market Value Measured by Relative Strength Index  (IRS) within Three Years from Stock Exchange Début [w:] Janik W., Skowron S. (red.) Company’s Value, Dom Organizatora, Toruń 2009.
 4. Mutacja Letalna. www.obserwatorfinansowy.pl, 15.12.2009.
 5. Indeks siły relatywnej (IRS) jako kryterium dyskonta. „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa”, nr 4 (711), 2009.
 6. Znaczenie sprawozdań finansowych dla wyceny spółek w warunkach globalnego kryzysu gospodarczego. „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, tom 51 (107), Warszawa, 2009.
 7. Kwit J., Paździor A. Rozdział pt. Przedsiębiorstwa regionu na GPW w Warszawie [w:] Janik W. (red.) Przedsiębiorczość w regionie lubelskim w latach 1998-2004. WSPA w Lublinie, Lublin 2006.
 8. Kwit J. Rozdział pt. Wycena spółki przez rynki kapitałowe [w:] Panfil M., Szablewski A. (red.) Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora. Poltext, Warszawa 2006.
 9. Debiutanci słabsi od weteranów. „GG Parkiet”, nr 2700/2005.
 10. Wpływ rodowodu własnościowego i zmian struktury własnościowej przedsiębiorstw na ich wycenę przez rynek kapitałowy, „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 8/2003.
 11. Wpływ zmian kapitału akcyjnego oraz rodzaju dominującego inwestora na wycenę rynkową spółek sprywatyzowanych. Materiały konferencyjne pt. „Rynek Kapitałowy – skuteczne inwestowanie”, Uniwersytet Szczeciński, 2002.
 12. Bałtowski M., Kwit J. Rozdział pt. Wycena przez rynek kapitałowy przedsiębiorstw sprywatyzowanych, [w:] Bałtowski M. (red.). Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 13. Prognozowanie popytu w aspekcie wyznaczania programu produkcyjnego [w:] M. Brzeziński (red.) – Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych, materiały do ćwiczeń i projektowania, WPL, Lublin 2002.
 14. Przedsiębiorstwa sprywatyzowane a przedsiębiorstwa prywatne – próba rozróżnienia na podstawie analizy wycen giełdowych. Materiały konferencyjne pt. „Przedsiębiorstwo na przełomie wieków”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2001.
 15. Wykresy typu candlevolume jako kryterium podejmowania decyzji inwestycyjnych, „Prace Naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa”, Zeszyt nr 5/2000.
 16. Wybór rynku inwestycyjnego na podstawie wskaźnika siły relatywnej w połączeniu z klasyczną analizą techniczną. Materiały konferencyjne pt. „Rynek Kapitałowy – skuteczne inwestowanie”, Uniwersytet Szczeciński, nr 53/2000.
 17. Siła relatywna jako kryterium wyboru akcji starej lub nowej ekonomii, „Profesjonalny Inwestor”, sierpień 2000.
 18. Rola gospodarki USA w utrzymaniu światowego ładu gospodarczego, „Prace Naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa”, Zeszyt nr 4/1999.
 19. Na czym polega fenomen gospodarki USA? „Nasz Rynek Kapitałowy”, nr 6/1999.
 20. Dlaczego takie tanie?, „Gazeta Bankowa” nr 28(507), 11-17.07.1998.
 21. Spółki publiczne notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – próba analizy porównawczej, „Prace Naukowe Katedry Organizacji Przedsiębiorstwa”, Zeszyt nr 1/1998.
 22. Prognozowanie popytu w aspekcie wyznaczania programu produkcyjnego [w:] M. Brzeziński (red.) – Organizacja podstawowych procesów produkcyjnych, materiały do ćwiczeń i projektowania, WPL, Lublin 1997.