Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Sanakiewicz

dr Marcin Sanakiewicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA TEORII MEDIÓW
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W SESJI ZIMOWEJ:
pn 10.02, godz. 15.00-16.30, p. 221
śr 12.02, godz. 13.00-15.00, p. 221
pn 17.02, godz. 13.00-15.00, p. 221


 


 

O sobie

Doktor nauk społecznych, medioznawca. Dysertację Telewizja i performatyzacja codzienności: studium z teorii i praktyki mediów napisaną pod kierunkiem prof. Jana P. Hudzika obronił z wyróżnieniem. Ukończył też studia dziennikarskie na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, z tytułem Najlepszego Absolwenta oraz Srebrnym Medalem UMCS. 
Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, zdobywca Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD Młodych, laureat I nagrody w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medi@stery.
Od ponad dwudziestu lat lektor radia i telewizji. Pracował także w Telewizji Polskiej (2002-2017) jako redaktor i wydawca. W latach 1996-2009 związany z krakowską Piwnicą pod Baranami, z którą jako pianista koncertował na scenach i estradach w Polsce i na świecie. Współgospodarz autorskiego programu Profesura i popkultura w lubelskim Radiu Centrum (98.2FM). 
Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami. Zainteresowania badawcze skupia wokół performatyki, współczesnych kultur wiedzy oraz wzajemnych relacji mediów, sztuki i polityki.


Działalność naukowa

Książki:

 • M. Sanakiewicz, Telewizja ponowoczesna: logiki i imaginacje medialne, Wydawnictwo Novae Res Naukowa, Gdynia 2016.

 • M. Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych: między informacją, tabloidem i autopromocją, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

 

Artykuły:

 • M. Sanakiewicz, Vilém Flusser’s Technical Image: Performative Inspirations, "Flusser Studies" nr 27

 • M. Sanakiewicz, Telewizja reality jako performans – próba interpretacji, [w:] J. Szylko-Kwas et. al. (red.) Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Wydawnictwo UW, Warszawa 2017.

 • M. Sanakiewicz, Telewizyjna (dez)informacja: funkcje, mity i performanse, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: media informacyjne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017. 

 • M. Sanakiewicz, Performans: hipergatunek czy antygatunek? Informacja w polityce medialnej współczesnej telewizji, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media – gatunki mediów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.

 • M. Sanakiewicz, Telewizja performatywna, „Media, biznes, kultura” nr 1 (1), Gdańsk 2016.

 • M. Sanakiewicz, Performatywna real TV: między spektaklem rzeczywistości a rzeczywistością spektaklu, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: medialny obraz świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.

 • M. Sanakiewicz, Performatywność real TV: między pragmatyką medialną a rzeczywistością, [w:] M. Demczuk, M. Niewiadomy (red.), Media dla człowieka czy człowiek dla mediów?, eConferences.eu 2014. 

 • M. Sanakiewicz, Wspólny kodeks wartości współczesnych form telewizyjnych: era postgatunku?, [w:] I. Hofman, D.
  Kępa-Figura (red.), Współczesne media: wartości mediów, t.2., Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014. 

 

Prowadzone przedmioty w roku akademickim 2019/2020:

 • Nauka o komunikowaniu (CA)
 • Socjologia mediów (CA)
 • Inżynieria społeczna (CA)