Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Marcin Sanakiewicz

dr Marcin Sanakiewicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD FILOZOFII I SOCJOLOGII POLITYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

w semestrze zimowym, p.221:
wtorki 14.20 - 15.50
czwartki 12.45 - 14.15

O sobie

Medioznawca, politolog, dziennikarz, wieloletni redaktor i wydawca Telewizji Polskiej, lektor radia i telewizji. Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Dysertację Telewizja i performatyzacja codzienności: studium z teorii i praktyki mediów napisaną pod kierunkiem prof. Jana Hudzika obronił z wyróżnieniem. Ukończył studia dziennikarskie na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie z tytułem Najlepszego Absolwenta oraz Srebrnym Medalem UMCS. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia, zdobywca Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD, laureat I nagrody w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Medi@stery. Zainteresowania badawcze skupia wokół wzajemnych relacji mediów, sztuki i polityki, współczesnych kultur wiedzy oraz performatyki.

 


Działalność naukowa

Książki:

  • M. Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych: między informacją, tabloidem i autopromocją, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
  • M. Sanakiewicz, Telewizja ponowoczesna: logiki i imaginacje medialne, Novae Res Naukowa, Gdynia 2016.

 

Artykuły:

  • M. Sanakiewicz, Wspólny kodeks wartości współczesnych form telewizyjnych: era postgatunku?, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: wartości mediów, t.2., Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
  • M. Sanakiewicz, Performatywność real TV: między pragmatyką medialną a rzeczywistością, [w:] M. Demczuk, M. Niewiadomy (red.), Media dla człowieka czy człowiek dla mediów?, eConferences.eu 2014. 
  • M. Sanakiewicz, Performatywna real TV: między spektaklem rzeczywistości a rzeczywistością spektaklu, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: medialny obraz świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
  • M. Sanakiewicz, Telewizja performatywna, „Media, biznes, kultura” nr 1 (1), Gdańsk 2016.
  • M. Sanakiewicz, Telewizyjna (dez)informacja: funkcje, mity i performanse, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: media informacyjne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.
  • M. Sanakiewicz, Telewizja reality jako performans – próba interpretacji, [w:] J. Szylko-Kwas et. al. (red.) Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Wydawnictwo UW, Warszawa 2017.
  • M. Sanakiewicz,Performans: hipergatunek czy antygatunek? Informacja w polityce medialnej współczesnej telewizji, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media – gatunki mediów, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2017.