Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Agata Lipińska

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
finansowe.umcs.pl
fb.com/kpf.umcs
Konsultacje

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022


- środa, 16:30-17:30


- czwartek, 16:30-17:30 


za pośrednictwem MS Teams link do spotkania: https://bit.ly/3ownQWZ


 

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo. Obecnie zatrudniona w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku asystenta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. 


Ogłoszenia

ZAJĘCIA W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

PRAWO FINANSOWE, kierunek prawo
kod zespołu: f7fd9d5
GRUPA I, wtorki godz. 15:55-17:25
1 marca
15 marca
29 marca
12 kwietnia
10 maja
24 maja
7 czerwca
21 czerwca 

GRUPA II, wtorki godz. 15:55-17:25
8 marca
22 marca
5 kwietnia
26 kwietnia
17 maja
31 maja
14 czerwca
21 czerwca

GRUPA III, środy 17:30-19:00
2 marca
16 marca
30 marca
13 kwietnia
11 maja
25 maja
8 czerwca
22 czerwca

PODSTAWY PRAWA FINANSOWEGO, kierunek prawno-administracyjny
kod zespołu: rdfkb44
GRUPA I, wtorki 17:30-19:00 
1 marca
15 marca
29 marca
12 kwietnia
10 maja 
24 maja
7 czerwca
21 czerwca 

GRUPA II, wtorki 17:30-19:00
8 marca
22 marca
5 kwietnia
26 kwietnia
17 maja
31 maja
14 czerwca
21 czerwca

GRUPA III, środy 17:30-19:00
9 marca
23 marca
6 kwietnia
27 kwietnia
18 maja
1 czerwca
15 czerwca
22 czerwca 

POSTĘPOWANIE PODATKOWE, kierunek prawo
kod zespołu: pu85e1l
GRUPA IV, środy 19:05-20:35
2 marca
16 marca
30 marca
13 kwietnia
11 maja
25 maja
8 czerwca
22 czerwca 

GRUPA V, środy 19:05-20:35
9 marca
23 marca
6 kwietnia
27 kwietnia
18 maja
1 czerwca
15 czerwca
22 czerwca 

PRAWNA REGULACJA OCHRONY SKARBOWEJ, kierunek bezpieczeństwo wewenętrzne I st. II rok, studia niestacjonarne 
kod zespołu: s041su9
20 maja - 16:50-19:25
27 maja - 16:50-19:25
19 czerwca - 10:45-13:20

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, kierunek prawno-menedżerski II st. I rok, studia niestacjonarne
kod zespołu: kkwxpcb
15 maja - 11:40-14:50
12 czerwca - 11:40-14:50
18 czerwca - 10:45-13:20

 

USOS UMCS

Osoby, które otrzymały ocenę z zaliczenia ćwiczeń powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się również w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż uzyskana proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego: agata.lipinska@mail.umcs.pl

 

ESEJE 
Zasady przygotowania esejów: bit.ly/2zh1hdS 
Kryteria oceny esejów (tabela): bit.ly/2RpoEJG 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
udostępniane są w aplikacji MS Teams.