Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Agata Lipińska

mgr Agata Lipińska
Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
finansowe.umcs.pl
fb.com/kpf.umcs
Konsultacje

w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021:odbywają się zdalnie w aplikacji MS Teams.


W sprawach praktyk proszę o kontakt na konsultacjach. 

O sobie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UMCS na kierunku prawo. Obecnie zatrudniona w Katedrze Prawa Finansowego UMCS na stanowisku asystenta. Praca naukowa rozwijana w zakresie specjalności naukowej prawo finansowe. 


Ogłoszenia

ZAJĘCIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2020/2021

Podstawy prawa finansowego, 15 h (kierunek prawno-administracyjny I st. II r., gr. I-IV)
6.10.2020 r.
20.10.2020 r.
3.11.2020 r.
17.11.2020 r.
1.12.2021 r.
15.12.2021 r.
12.01.2021 r.
26.01.2021 r.

Prawo finansowe, 15 h (kierunek Prawo III r., gr. V-VIII)
7.10.2020 r.
21.10.2020 r.
4.11.2020 r.
25.11.2020 r.
9.12.2020 r.
13.01.2020 r.
27.01.2020 r.
3.02.2020 r.

Dochody samorządowe, 15 h (kierunek prawno-administracyjny II st. II r., gr. I)
8.10.2020 r.
22.10.2020 r.
5.11.2020 r.
19.11.2020 r.
3.12.2020 r.
17.12.2020 r.
14.01.2020 r.
28.01.2020 r.

Podstawy prawa finansowego przedsiębiorców, 15 h (kierunek prawno-biznesowy I st. II r., gr. I-III)
13.10.2020 r. 
27.10.2020 r.
10.11.2020 r.
24.11.2020 r.
8.12.2020 r.
22.12.2020 r.
19.01.2021 r.
2.02.2021 r.

Prawo podatkowe, 15 h (kierunek Prawo, gr. I-III)
14.10.2020 r.
28.10.2020 r.
18.11.2020 r.
2.12.2020 r.
16.12.2020 r.
20.01.2020 r.
1.02.2020 r.
3.02.2020 r.

Prawo bilansowe, 15 h (kierunek Prawo, gr. I, II)
14.10.2020 r.
28.10.2020 r.
18.11.2020 r.
2.12.2020 r.
16.12.2020 r.
20.01.2020 r.
1.02.2020 r.
3.02.2020 r.

 Zajęcia odbywają się za pośrednictwem MS Teams.

Instrukcja logowania do MS Teams: https://www.umcs.pl/pl/logowanie,20299.htm

 

USOS UMCS

Osoby, które otrzymały ocenę z zaliczenia ćwiczeń powinny sprawdzić, czy właściwa ocena pojawiła się również w systemie USOS UMCS. W przypadku braku oceny lub oceny innej niż uzyskana proszę o niezwłoczny kontakt mailowy w celu poprawienia protokołu elektronicznego: agata.lipinska@poczta.umcs.lublin.pl

 

ESEJE 
Zasady przygotowania esejów: bit.ly/2zh1hdS 
Kryteria oceny esejów (tabela): bit.ly/2RpoEJG 

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
udostępniane są w aplikacji MS Teams.