Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Natalia Klidzio

dr Natalia Klidzio
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PORTUGALISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Sroda - 10:30/17:00 w CC

Adres

20-033 Lublin

O sobie

Urodziłam  w Brazylii.Przebieg pracy zawodowej zaczęłam w czerwcu 1976 roku i do 2000  roku - w Brazylii - zajmowałam się dydaktykę i metodologię nauczaniem początkowym, nauczeniem literatury brazylijskiej, języka portugalskiego i nauką angielskiego.

Od października 2005 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Studiów Portugalistycznych Instytutu Filologii Romańskiej na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.

Moje zainteresowania koncentrują się wokół historii literatury brazylijskiej i literatury krajów portugalskojęzycznych, historii literatury i kultury polskiej, nauczania języków obcych, językoznawstwa i metodyki nauczania. Jestem autorką wielu tekstów publicystycznych i naukowych, które ukazały się w czasopismach lub książkach brazylijskich i polskich.