Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Kitliński

Stanowisko
adiunkt z habilitacj
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środa 13.15-15.15 w pokoju 342

O sobie

Tomasz Kitliński ukończył filologię angielską na UMCS. Na Uniwersytecie Paryskim 7 Denisa Diderota uzyskał Dyplom Studiów Tekstu i Obrazu na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. Julii Kristevej. Był stypendystą Fulbrighta w New School for Social Research i Marie Curie fellow na University of Brighton. Rozprawa doktorska w Instytucie Filozofii UMCS nosiła tytuł Teoria Julii Kristevej wobec kryzysu podmiotowości — promotor prof. dr hab. Jadwiga Mizińska; recenzentami byli prof. dr hab. Zdzisław J. Czarnecki i prof. dr hab. Cezary Wodziński. Udział w konferencjach, książkach zbiorowych (Nieświadomość jako kategoria filozoficzna pod red. Aliny Motyckiej i Wojciecha Wrzoska, Inny-Inna-Inne. O inności w kulturze pod red. Marii Janion, Kazimiery Szczuki i Claudii Snochowskiej-Gonzales) i czasopismach naukowych („Przegląd Filozoficzny”, „Zagadnienia Naukoznawstwa“ i „Teksty Drugie“) organizowanych i redagowanych w Polskiej Akademii Nauk. Książkę Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej opublikowało wydawnictwo filozoficzne Aureus w Krakowie. Liczne publikacje w języku angielskim. Wygłosił referaty na Sorbonie, CNRS, CUNY, Uniwersytecie Humboldtów, Akademii Mohylańskiej, KUL-u i w synagodze Beth Chayim Chadashim.

W latach osiemdziesiątych współpracował z teatrami alternatywnymi; obecnie angażuje się w inicjatywy na rzecz kobiet, mniejszości, pracowników i migrantów. 


Ogłoszenia

7 października 2020 roku: Przepraszam, ale zachorowałem i mam zwolnienie. Dlatego pozwalam sobie odwołać zajęcia z Retoryki i Kultury ponowoczesnej. Z poważaniem, tk