Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Tomasz Kitliński

Stanowisko
adiunkt z habilitacj
Jednostki
KATEDRA ESTETYKI I FILOZOFII KULTURY
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Urlop bezpłatny w dniach 18 II 2021-18 II 2022 na pobyt naukowy we Freie Universitaet Berlin.

O sobie

Tomasz Kitliński ukończył filologię angielską na UMCS. Na Uniwersytecie Paryskim 7 Denisa Diderota uzyskał Dyplom Studiów Tekstu i Obrazu na podstawie pracy przygotowanej pod kierunkiem prof. Julii Kristevej. Był stypendystą Fulbrighta w New School for Social Research i Marie Curie fellow na University of Brighton. 

Rozprawa doktorska w Instytucie Filozofii UMCS nosiła tytuł Teoria Julii Kristevej wobec kryzysu podmiotowości — promotor prof. dr hab. Jadwiga Mizińska; recenzentami byli prof. dr hab. Zdzisław J. Czarnecki i prof. dr hab. Cezary Wodziński. 

Udział w konferencjach, książkach zbiorowych (Nieświadomość jako kategoria filozoficzna pod red. Aliny Motyckiej i Wojciecha Wrzoska, Inny-Inna-Inne. O inności w kulturze pod red. Marii Janion, Kazimiery Szczuki i Claudii Snochowskiej-Gonzales) i czasopismach naukowych („Przegląd Filozoficzny”, „Zagadnienia Naukoznawstwa“ i „Teksty Drugie“) organizowanych i redagowanych w Polskiej Akademii Nauk. Książkę Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej opublikowało wydawnictwo filozoficzne Aureus w Krakowie. Liczne publikacje w języku angielskim. Publikował w:  Routledge, Palgrave Macmillan, Klincksieck, Université Paris VIII, Wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN. 

Wygłosił referaty na Sorbonie, CNRS, CUNY, Uniwersytecie Humboldtów, Akademii Mohylańskiej, KUL-u i w synagodze Beth Chayim Chadashim.

W latach osiemdziesiątych współpracował z teatrami alternatywnymi; obecnie angażuje się w inicjatywy na rzecz kobiet, mniejszości, pracowników i migrantów. 

Tomasz Kilitński był cytowany przez: Zygmunt Bauman, MAria Janion David Crowley, Sarah Wilson, Bojana Pejic, Inga Iwasiów, Elżbieta Matynia, Kazimiera Szczuka, Jan Podkański, Greg Czarnecki, Pawel Leszkowicz, Przemysław Wiśniewski, Teresa Pękala, Michał PawełMarkowski, Sylwia Nagrodkiewicz, Jolanta Zdybel, Lech Zdybel, Hanna Gosk, Grzegorz Niziołek, Monika Kwaśniewska, Jan Podkański, Robert Pruszczyński.

 

 


Działalność naukowa

Teksty opublikowane przez Routledge, Palgrave Macmillan, Klincksieck, Université Paris VIII, Wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN. 

 

ORCID: 0000-0002-1336-4570

 

Publikacje książkowe:

 

Forthcoming: The Stranger Within: Love according to Julia Kristeva.

Dream? Democracy! A Philosophy of Horror and a Hope for Hospitality in Art and Action,  Maria Curie-Skłodowska University Press, Lublin 2014 (in English) 360 pages (ISBN 978-83-7784-499-1).

Miłość i Demokracja. Rozważania o kwestii homoseksualnej w Polsce, wspólnie z Pawłem Leszkowiczem,Aureus, Kraków 2005 (ISBN 83-87887-56-0) 

Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej-- filozofia Julii Kristevej wobec kryzysu podmiotowości, Aureus, Kraków 2001, (ISBN 83-87887-26-9

 

Publikacje: 

 

„(Nie)estetyczne wykluczenia hegemoniczne vs estetyka gość-inności”, w:  Dystynkcje estetyczne- wyróżnienie i wykluczenie, red. Teresa Pękala, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie –Skłodowskiej , Lublin 2020, ISBN 978-83-227-9354-1, strony 429-439  

“Laszlo Ivanyi’s Tales of Love”, w:  Laszlo Ivanyi, współautor Pawel Leszkowicz, ONE National Gay & Lesbian Archives at USC Libraries, USC Publishing, Los Angeles 2017,  strony 9-23.

“The Utopia of Europe's LGBTQ Visibility Campaigns in the Politics of Everyday Life: the Utopic of Social Hope in the Images of Queer Spaces”, w:  A Critical Inquiry in Queer Utopias,  współautor Paweł Leszkowicz, red. Angela Jones, Palgrave Macmillan, New York 2013, strony 175-205 (ISBN: 978-1-137- 30859-7)

“Transcultural Dialogue and Subjectivity: The Philosophy of Julia Kristeva,”  w: Cultural Dialogue and Personality, red. Dalia Stanciene,  Klaipėdosuniversitetoleidykla, Klaipėda 2010, strony 111-123, (ISBN: 978-9955-18-504-8)

”Let Us Be Seen: Gay Visibility in Homophobic Poland”, w: Men Speak Out: Views on Gender, and Power. Second Edition, współautor Paweł Leszkowicz, red. Shira Tarrant, Routledge, New York and London 2013 (pierwsze wydanie w 2008), strony. 94-98 (ISBN 978-0-415-95657-4)

“Biophilia in the Face of Trauma,” w: Krystiana Robb-Narbutt: Drawings, Objects, Studio, red. Dorota Jarecka i Wanda Siedlecka, Zachęta, Warszawa 2012, strony 114-125, (ISBN: 978-83-934313-1-1)

“Biofilia w obliczu traumy,” w: Krystiana Robb-Narbutt: Rysunki, Obiekty, Studio, red. Dorota Jarecka i Wanda Siedlecka, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2012, strony. 114-125. 

 “Pożądanie a kultura - sublimacja słowa/obrazu w filozofii Julii Kristevej. Inna (Inter)tekstualność i ( Inter)audiowizualność,” w: O polityce ciała i pożądania w kulturze audiowizualnej, red. Dagmara Rode, Paweł Sołodki, Fundacja Feminoteka, Warszawa 2010, strony. 270-285 (ISBN 978-83-62206-12-4) 

“Dwa teatry? Próba lektury teatru kobiet w Polsce przełomu lat 80. i 90. - wobec filozofii Heleny Cixous,” w: Lektury płci. Polskie (kon)teksty, red. Mieczysław Dąbrowski, Elipsa Dom Wydawniczy, Warszawa 2009, strony. 419-432,  (ISBN 11338048)

“Homotekstualność: Homoseksualność i twórczość,” współautor Paweł Leszkowicz, w: Lektury inności, red. Mieczysław Dąbrowski and Robert Pruszczyński, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, p. 145 – 159, (ISBN 978-83-7151-775-4)

“Sex Slavery and Queer Resistance in Eastern Europe,” w: Out Here: Local and International Perspectives in Queer Studies, współautor Joe Lockard, red. D. Ferens, T. Basiuk and T. Sikora, Cambridge Scholars Press, Cambridge 2006, strony 127-144, (ISBN 1847180000)

“Marii Janion kontra sztuka archiwów,”w: Polka. Medium, Cień, Wyobrażenie , katalog wystawy, Centrum Sztuki Współczesnej Fundacja Odnawiania Znaczeń, Polska Akademia

Nauk, Warszawa 2005., strony.107-109 ( ISBN 83-88 277-44-8)

“Échapper à la matrice hétérosexuelle. L’art public contre l’homophobie. Le cas polonais,“ w: Le XXe siècle dans l’art polonais, red. AnetaSzyłak, Centre Georges Pompidou, Association Internationale des Critiques d’Art (AICA) Press, Paris 2004, strony 215-223 (ISBN-10: 2950676847) (in French)

„Obce. Gotycyzm amerykański i kultura traumy,” współautor Paweł Leszkowicz, w: Inny, inna, inne : o inności w kulturze, red. Maria Janion, Claudia Snochowska-Gonzales i Kazimiera Szczuka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2004, strony 166-176 

„Humanizm po antyhumanizmie. Myśl Julii Kristevej, MarthyC.Nussbaum, Harolda Blooma i Marii Janion,” w: Humanizm. Tradycję i przeszłość, ed. Tadeusz Szkołut, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, strony 139-148

“Eastern Europe’s Tales of Terror,” współautor Paweł Leszkowicz, w:The 50th Venice Biennale. S. P Stanikas Exhibition, 50 EsimaEsposizioneInternazionaleD’Arte, MuseoFortuny, Venice 2003, strony 15-26, (ISBN 9986-957-21-4)

“Cultural Pluralism, Toleration and Cosmopolitanism: Polylogos in Political Philosophy,” w: Globalizacija, red. JurateMorkuniene and James Fisher, LietuvosTeisesUniversitetas, Vilnius 2003, strony 281-289. (ISBN 9955-563-07-9)

“Marcel Proust: Gay, Heterosexual or Lesbian?” w: Odmianyodmieńca. Mniejszościowe orientacje seksualne w perspektywie gender, red. Tomasz Basiuk, Tomasz Sikora, Dominika Ferenc, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2002, (ISBN 8371643446)

“L’Interversion: Marina Ivanovna c’est moi,” w: Marina Tsvetaeva, red. Nadia Setti, Université Paris 8, Paris 2002, (ISBN 291186008X 9782911860089)

“Płeć-Sztuka-Religia. Sztuka Roberta Rumasa,” współautor  Paweł Leszkowicz, w: Gender-Kultura-Społeczeństwo, red. Małgorzata Radkiewicz, Rabid, Kraków 2002, strony 117-130, (ISBN 8388668447)

“Nieświadomość i sublimacja,” współautor Paweł Leszkowicz, w: Nauka a nieświadomość, ed. Alina Motycka, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2001, strony 170-180.

“Monica Dreyfus,” współautor Paweł Leszkowicz i Joe Lockard, w: Our Monica, Ourselves. The Clinton Affair and the National Interest, red. L.Berland, L.Duggan, New York University Press, New York 2001, strony 203-225.(ISBN 0-8147-9865-9)

“Philoxenia. Wobecobcościikobiecości: Helen Chadwick, Julia Kristeva, Sigmund Freud,” współautor Paweł Leszkowicz, w: Gender w humanistyce, red. M. Radkiewicz, Kraków 2001, p.11-19.

“Polish Contemporary Theatre or a Hamletian “Body of Time,” w: East European Theatre after the Uplift of the Iron Curtain, red. KalinaStefanova, Routledge, London 2000, 15 pages, (ISBN-10: 9057550547)

“Kompromis a kotolerancja: Kant, Hegel, Arendt,” w: Pluralizmitolerancja, red. Kazimierz Wiliński, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, (ISBN 83-227-1314-2)

“Wobec zła – przebaczenia. Podmiot dwudziestowiecznej historii w myśli Julii Kristevej,” w: Rekonesanse filozoficzne.. Człowiek – wartości – historia, red. Honorata Jakuszko, Stanisław Jedynak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.

“Podmiot w procesie. Alternatywna antropologia filozoficzna,” w: HominemQuaero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki, filozofii i myśli społecznej, red. Anna Drabarek i Stefan Symotiuk, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999.

“Być czy nie być w narodzie - odpowiedź Julii Kristevej,” w: Tożsamość narodowa, red. Lech Zdybel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.

“The Polish Experimental Theatre of the Eighties: Polish or European?” w: Le Théâtre et la opéra  sous le signe de l’Histoire, Klincksieck, Paris 1994, strony 173-180, (ISBN 2-252-02972-2)

“From Theatre to Posttheatre. From ‘Interpreting’ to ‘Changing’ the World,” w: Theatre in a Changing Society,Sibmas, Lisbon 1993.

“Across Gnosis, Rhymes and Ballet: Gertrude Stein’s ‘Doctor Faustus Lights the Lights’, w: Don Juan and Faust in the Twentieth Century, red. Eva Sormova, Charles University Press, Prague 1993.

“Fieldnotes from Europe: Today’s Fascists Accuse Julia Kristeva” , New School for Social Research Transregional Center for Democratic Studies Newsletter, 2018

“The Resistible Rise of Fascists Today: Trump, Erdogan, Zizek, and All of Us?”, Public Seminar Journal, https://publicseminar.org/2016/11/the-resistible-rise-of-fascists-today/.

“Bipolar. Homophobie und Toleranz in Polen,“ współautor Paweł Leszkowicz, Osteuropa 63 Jahrgang/Heft 10/Oktober 2013, p.195-218 (ISSN 0030-6428)

“LGBT Communities Struggle for Cosmopolitan Hospitality in Cities of Eastern Europe”Open Citizenship, Vol.4, Issue 2, Zima 2013, współautor Paweł Leszkowicz strony 68-73. (ISSN: 2191-5695)

“Wszyscy jesteśmy – piratkami. Kto/co w performatywności przeciw ACTA i za Pussy Riot? Jakie „Socjologie literatury” (zawsze powszechnej)? Czy po-etyka po…?,” Teksty Drugie 6/ [138] 2012, p.404-419 (PL ISSN 0867-0633)

“The Manchester Seminar. Extremes Meet: Anglo-Polish Perspective on Sexual Politics,” współautor Paweł Leszkowicz, Interalia. A Journal of Queer Studies(www.interalia.com) 2009 issue 4, (ISSN 1689-6637)

“Cóż po posthumanizmie nowych mediów? Telefon komórkowy jako filozofem w praktykach (po)nowoczesności,” Teka Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Polskiej Akademii Nauk, współautorzy: Joe Lockard, Stephane Symons, Lublin 2009, 15 pages (ISSN 1896-8279)

“Afektywność fotografii Roberta Mapplethorpe i Nan Goldin,” Teksty Drugie, 103/4, 2007, strony: 272- 285 (PL ISSN 0867-0633)

 “Pogarda i pożądanie obcych,” co-author Joe Lockard, Teksty Drugie no. 6/108, 2007, strony 219-229 (PL ISSN 0867-0633)

“Towards a Philosophy of Affective Alterity. A Reconnaissance,” co-author PawełLeszkowicz, Philosophy\Sociology, 18/1 2007, Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, strony 22-33 (ISSN 0235-7186)

“The Same Europe, the Other Hate,” Europa. A European Journal of Transnational Thought, London 2007, strony 21-30.

“Towards a Philosophy of Queer Alterity. Faith and Democracy

or a Post-Secularist and Anti-Fundamentalist Foray,” współautor Paweł Leszkowicz, Interalia. A Journal of Queer Studies (www.interalia.com) 2007 2, (ISSN 1689-6637)

“The Other Philosophy-Politics of Jacques Derrida: « l’amour des ruines,” Logos. Philosophical Journal, Vilnius, 2006/47, (ISSN 0868-7692)

“The Posthumanism of the New Intermedia,” współautor Joe Lockard, Stephane Symons, Art Inquiry,Łódzkie Towarzystwo Naukowe, volume VII (XVI)/2006, strony 55-68,

“The Philosophies of Otherness: Emmanuel Levinas, Julia Kristeva and Griselda Pollock,” Logos. Philosophical Journal, no. 40, Vilnius 2005, strony 250-269 (ISSN 0868-7692)

“MiędzyBoskimMarkizem a LeopoldemFreiherrem von Sacher-Masochem,” TekstyDrugie, no. 5 (77), 2002, strony 141-149, (PL ISSN 0867-0633) 

“Arbitraż- pomiędzy... Dyskusja wokół książki Józefa Niżnika”Przegląd Filozoficzny, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Nowa Seria 34 (2), 2000, strony 265-266.

“Ja” w nauce. Dyskusja wokół książki Małgorzaty Czarnockiej”, Zagadnienia Naukoznawstwa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2(160), 2004, strony 213-215 (ISSN 0044-1619)

“Gender and Sexuality in Poland: the Abortion Debate in Art,” Scholar Forum, January Issue, Open Society Institute, New York 2002.

“Postmodernistyczna krytyka rozumu czy jeszcze jeden scjentyzm?,” Zagadnienia

Naukoznawstwa, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2(148), 2001, strony 299-305, (ISSN 0044-1619).

“The Psyche and the Polis: a Comparative Foray into the Political Philosophy of Hannah Arendt and Julia Kristeva,” AnnalesUniversitatisMariae Curie-Skłodowska, vol. XXV, 14/2000, strony 254-262. 

 


Ogłoszenia

Obecnie na Freie Universitaet Berlin