Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Agnieszka Kister

Stanowisko
starszy wykładowca z dr
Jednostki
ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI
Telefon
815375151
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy


konsultacje dla studentów 13.02. środa 11.30 - 13.00


czwartek 11.15-13.15


 


 


 

Ogłoszenia

 

Na seminarium dyplomowe oraz magisterskie zapraszam osoby, które interesują się rachunkowością i mają wstępnie sprecyzowany temat badawczy. Mile widziane są osoby  sumienne i obowiązkowe z dobrą oraz  bardzo dobrą znajomością rachunkowości. 

Ogólna tematyka seminarium jest następująca:

 1. Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa, instytucji i podmiotów leczniczych
 2. Sprawozdawczość budżetowa instytucji (np. placówki oświatowej, urzędu miasta lub gminy, domu pomocy społecznej itp.)
 3. Rachunkowość budżetowa podatków i opłat
 4. Organizacja rachunkowości przedsiębiorstw i jednostek budżetowych
 5. Polityka rachunkowości przedsiębiorstw, instytucji i podmiotów leczniczych (np. szpitala)
 6. Koszty pracy
 7. Problemy ewidencji i wyceny majątku (np. zapasów, rozrachunków, środków trwałych, kapitałów, rezerw itp.)
 8. Analiza kosztów i przychodów
 9. Rachunek kosztów przedsiębiorstwa lub instytucji
 10. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
 11. Etyka w rachunkowości.

Student może zaproponować na bazie tych zagadnień własny temat, jednakże w toku jego realizacji muszą zostać  rozwiązane problemy rachunkowości finansowej (np. pomiaru, wyceny, ewidencji, ujmowania w sprawozdaniu, analizy itp.) lub zarządczej (np. zastosowanie rachunku kosztów działań w  firmie).

Osoby zainteresowane seminarium mogą, przed dokonaniem zapisu drogą elektroniczną w systemie usos, kontaktować się ze mną poprzez maila celem wyjaśnienia wątpliwości związanych z wyborem problematyki.

Z uwagi na obowiązki związane z sesją proszę o kontakt mailowy do 4 lutego i następnie od 20 lutego.