Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Marek Kęsik

prof. dr hab. Marek Kęsik
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA ROMAŃSKIEGO
Funkcje
Kierownik Zakładu
Telefon
081 537 26 64
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Semestr letni 2018/2019


s. 410, konsultacje: środa 11.00-13.00

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

O sobie

Opis podstawowy 

1973 : ukończenie z wyróżnieniem filologii romańskiej UJ i rozpoczęcie pracy w Zakładzie Filologii Romańskiej UMCS

1982    : obrona pracy doktorskiej pt. „Structure de la phrase impersonnelle”, promotor: prof. dr hab. Urszula Dąmbska-Prokop, UJ

1989    : habilitacja na podstawie monografii „La cataphore” PUF, Paris 2000 egz.

1998    : stanowisko prof. nadzw. UMCS

2000  : uzyskanie tytułu naukowego profesora

2005  : mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego w Zakładzie Języka

            Francuskiego UMCS

W latach 1993-2004 – kierownik Zakładu Filologii Romańskiej UMCS – inicjator   

przekształcenia go w Instytut Filologii Romańskiej UMCS

Od 2004 – kierownik Zakładu Językoznawstwa Romańskiego UMCS

 

      Dyscyplina naukowa : językoznawstwo

      Specjalność naukowa : językoznawstwo romańskie

DZIEDZINY BADAŃ : składnia języka francuskiego, pragma-semantyka języków  romańskich  (teoria wyrażeń wskazujących, spójność tekstu)

 Prowadzone zajęcia :

Gramatyka opisowa języka francuskiego,

seminaria magisterskie z zakresu pragma-semantyki języków romańskich

seminaria  licencjackie z zakresu morfo-składni języka francuskiego

historia języka francuskiego

przedmiot do wyboru  (II stopień studiów)

język francuski w krajach frankofońskich

wykład monograficzny (italianiści)

 

Najważniejsze publikacje

 La cataphore (rozprawa habilitacyjna)  PUF, Paris 1989

Variations sur le thème de l’impersonnel  (monografia) Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998

Théorie et pratique du texte (praca zbiorowa) Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998  

Référence discursive dans les langues romanes et slaves (praca zbiorowa) Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002

 

Kształcenie kadr i uczestnictwo w życiu naukowym

Promotorstwo :

4 rozpraw doktorskich (w tym 1 kontrastywnej - włosko-francuskiej)

250 prac magisterskich i 80 licencjackich

Recenzje w przewodach habilitacyjnych i profesorskich w Polsce oraz profesorskich we Francji i w Izraelu

Udział w prestiżowych kongresach międzynarodowych we Francji, Hiszpanii, Niemczech i Belgii

Wyjazdy z cyklami wykładów do: Grenoble, Bordeaux, Wiednia, Kolonii, Helsinek, Umea, Uppsali, Sztokholmu, Lwowa, Iasi, Tel-Avivu, Ołomuńca

 Zainteresowania ogólnoludzkie

 -          niezły znawca win francuskich i włoskich

-          wytrawny koneser i miłośnik piękna pod wszelką postacią (kontrowersyjny, bo bardzo wybredny): od Preludiów Chopina i Debussy'ego, poprzez opery Haendla, Mozarta i Masseneta, balety Prokofiewa, powieści Stendhala, sonety Rilkego, obrazy Modiglianiego, Roberta i Magritte’a aż po (najważniejsze) kobiecą urodę, delikatność i wrażliwość

-          amator (niekoniecznie superszybkich) rasowo brzmiących, bezpiecznych samochodów