Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Alicja Kaźmierak

Stanowisko
starszy wykładowca z dr
Jednostki
CENTRUM NAUCZANIA I CERTYFIKACJI JĘZYKÓW OBCYCH
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje w sesji letniej 2017/2018:


Poniedziałek 11:00 - 13:00 (CNiCJO, DS "Amor", p. 5, ul. Radziszewskiego 18) 


Konsultacje we wrześniu wyłącznie 05.09.18 w godz. 11:00-13:00 (CNiCJO, DS "Amor", p. 5, ul. Radziszewskiego 18) 


Dodatkowe konsultacje w czasie wakacji (22.08.18 i 29.08.18) w godzinach 11:00-12:00 (CNiCJO, DS "Amor", p. 5, ul. Radziszewskiego 18) 

Adres

Radziszewskiego 18
20-036 Lublin

O sobie

Egzaminator z języka rosyjskiego na egzaminach doktorskich

Tłumacz Przysięgły Języka Rosyjskiego 

Członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego
Ważniejsze publikacje:

1. Kaźmierak A., Matwijczyna D., Język rosyjski dla studentów filologii polskiej (wyd. II poszerzone i uzupełnione), wyd. UMCS, Lublin 2000. 
2. Bartosiewicz A., Kaźmierak A., Kędzierska L., Matwijczyna D., Roszczenko M., Język rosyjski dla studentów politologii (wyd. II poprawione i uzupełnione), wyd. UMCS, Lublin 2001.
3. Kaźmierak A., Kędzierska L., Matwijczyna D., Russkij jazyk. Podgotowitielnyje Matieriały k ekzamienu TELC (urowień B1, B2), z płytą CD, wyd. UMCS, Lublin, 2006, 2009. 
4. Kaźmierak A., Kędzierska L., Matwijczyna D., Russkij jazyk. Podgotowitielnyje matieriały k ekzamienu TELC (urowień B1, B2). Suplement, z 3 płytami CD, wyd. UMCS, Lublin, 2006, 2009. 
5. Kaźmierak A., Sowriemiennyje tiendiencii w obuczienii inostrannym jazykam w polskich wuzach (iz opyta Uniwiersitieta Marii Kiuri-Skłodowskoj), „Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. Dni Adama Mickiewicza na Krymie”, wyd. Universum, Symferopol 2006. 
6. Kaźmierak A., Woprosy tiestirowanija i siertifikacii znanij po russkomu jazyku, Diałog kultur. Tieorija i praktika priepodawanija jazykow (Materiały II Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Dialog kultur i praktyka nauczania języka Rosyjskiego”, 6-8.IX.2007 – Symferopol, wyd. Dolia, Symferopol 2008. 
7. Kaźmierak A., Media Tatarów krymskich jako czynnik kształtowania tożsamości narodowej. W: Na obrzeżach polityki (red. M. Kosman), cz. VI, s. 153-170. Wydawnictwo Naukowe INPiD UAM, Poznań 2008. 
8. Kaźmierak A., Początki rozwoju prasy Tatarów krymskich, W: Media dawne i współczesne (red. B. Kosmanowa), t. III, s.71-82, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2008. 
9. Kaźmierak A., Rozwój prasy Tatarów krymskich w latach 1990-2007. W: Współczesne media. Status, aksjologia, funkcjonowanie (red. I. Hofman, D. Kępa-Figura), t. I, s.52-63, wyd. UMCS, Lublin 2009. 
10. Kaźmierak A., Gazietnyje tieksty kak istocznik obuczienija russkomu jazyku.W: Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych (red. L.Szypielewicz), s. 141-146, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
11. Kaźmierak A., Prasa Tatarów krymskich w walce o zachowanie ojczystego języka. W: Współczesne media. Wolne media? (red. I. Hofman, D. Kępa-Figura), t. III, s. 101-111, wyd. UMCS, Lublin 2010. 
12. Kaźmierak A., Media Tatarów krymskich – historia rozwoju, struktura, rola. W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K Politologia, vol. XVII, 1, s. 131-158, wyd. UMCS, Lublin 2010. 
13. Kaźmierak A., Ucziebnyje widieofilmy w obuczienii russkomu jazyku kak inostrannomu, W: Jakość w nauczaniu języków obcych na studiach niefilologicznych (red. G. Cisowska), s. 120-125, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011. 
14. Kaźmierak A., Rozwój krymsko-tatarskich mediów elektronicznych i prawne podstawy ich funkcjonowania. „Krymsko-Polskie Zeszyty Naukowe. ”, str. 25-34, wyd. Universum, Symferopol 2011