Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Henryk Kardela

Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA JĘZYKOZNAWSTWA ANGIELSKIEGO I OGÓLNEGO
Telefon
(+48) 815372623
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2020/2021


Wtorek: 13:00-14.00


Czwartek: 12.00-13.00


 


Konsultacje odbywają się na platformie MS TEAMS

Adres

Nowa Humanistyka, pokój 536, pl. Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Stanowiska administracyjne:
 • 1987 - 2015 Kierownik Zakładu Języka Angielskiego IA; 2015-2019 Kierownik Zakladu Językoznwstwa Kognitywnego
 • 1989 - 1990; 2003 - 2012 Dyrektor Instytutu Anglistyki.
 
Tematyka badawcza:
 • morfologia, składnia i semantyka języka angielskiego i polskiego,
 • współczesne paradygmaty językoznawcze: językoznawstwo generatywne i językoznawstwo kognitywne,
 • filozofia i metodologia językoznawstwa,
 • poetyka kognitywna
 
Wykaz osiągnięć naukowych:
 • wypromowanie 25 doktorów; promotor ok. 300 prac  magisterskich i ok. 250 licencjackich,
 • 4 recenzje doktora honoris causa,
 • zorganizowanie 10 konferencji naukowych w tym 5 z udziałem gości zagranicznych,
 • w 1991-1993 realizacja projektu badawczego pt. Recent Developments in Semantics and Lexicography, Grant KBN,
 • dwie nagrody Ministra Edukacji Narodowej III stopnia za książki  (1986 i 1988).
 
Staże zagraniczne, stypendia, visiting professorship:
 • 1977 (wrzesień-grudzień) pobyt w kolegiach w stanie Massachusetts w ramach wymiany akademickiej między UMCS i Lock Haven State College, Pennsylvania,
 • 1981/1982 stypendium Fulbrighta,  University of California, Los Angeles,
 • 1988 (luty) wykłady z językoznawstwa w Departament of English, Umeå University, Szwecja,
 • 1988 (czerwiec) stypendium Cambridge Hospitality Scheme w Cambridge, Wielka Brytania,
 • 1995 (luty-kwiecień) cykl wykładów z językoznawstwa kognitywnego w Departament of English,  Umeå. University,
 • 1995/1997 Visiting Professor, Department of English, Umeå University,
 • 1999 (marzec-czerwiec) Visiting Profesor, Department of Slavic and Asian Languages, University of Minnesota, kurs języka polskiego na poziomie zaawansowanym.
 
Członkostwo w towarzystwach naukowych:
 • IAUPE (International Association of University Professors of English),
 • PASE (Polish Association for the Study of English).
 • PTJK  (Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego)
 
Zainteresowania:
 • języki obce,
 • filozofia,
 • fotografia.
 
Publikacje:
 patrz sekcja załączniki

Działalność naukowa

Wybrane publikcje:

The non-modular nature of cognitive grammar. SKASE Journal of Theoretical Linguistics. Vol. 11-2014, 2-31.

Karla Bühlera semiotyczna teoria ‘origo’ o (inter)subiektywne aspekty znaczenia. Spojrzenie kognitywne. Prace Filologiczne LXIV 2/2014, 157-172.

Blends, acronyms, and nonce-words: A Cognitive Grammar account. In A. Witalisz (ed.) From Sound to Meaning in Context. Studies in Honor of Piotr Ruszkiewicz. Peter Lang. 2014, 129-146.

Obecność konceptualizatora w tekście. W: D. Filar, D. Piekarczyk (red.) Narracyjność języka i kultury. Lublin: Wyd. UMCS, 2014, 83-96.

Enter the Author: A Cognitive Analysis of literary communication. In: B. Babilas, A. Piskorska, P. Rutkowski (eds.) Face to Face, Page to Page. PASE Pars in Literature, Langage and Culture, UW, 2014, 439-452. 0,7.

Studies of language, studies of literature: A cognitive rapprochement? British and American Studies. A Journal of the Romanian Society of English and American Studies. 2015, pp. 205-215.

Lexical nest revisited: A cognitive grammar account. SKASE Journal of Theoretical Linguistics. 2015. Vol 12-2015 No 3, pp. 292-312.

The author and the Reader in Cognitive Poetic theory. Adam Zagajewski’s reading of Wisława Szymborska’s poem about Krzysztof Kamil Baczyński (co-author: Anna Kędra-Kardela). In: Piotr Stalmaszczyk (ed.) From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics. Peter Lang, 171-196.

Analyzability and Institutionalization. Setting parameters in Cognitive morphology. SKASE Journal of Theoretical Linguistics. 2016. Vol 16-2016 No 2, pp. 69-90.Załączniki