Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Marek Jędrzejowski

Stanowisko
asystent
Jednostki
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA GERMAŃSKIEGO
Telefon
081-537-26-12
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje:


środa godz. 9.40-11.10


gab. 505, Nowa Humanistyka


 

O sobie

Wykształcenie

magister filologii germańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zainteresowania naukowe

  • języki specjalistyczne
  • skrótowce, a w szczególności problematyka stosunku rodzaju gramatycznego skrótowców do rodzaju gramatycznego wyrażeń wyjściowych, od których skrótowce zostały utworzone

Staże i stypendia zagraniczne

  • 01.09.2008 - 28.02.2009 – stypendium naukowe w ramach studiów magisterskich na Martin-Luther-Universität w Halle przyznane przez KAAD
  • 12.08. - 19.08.2012 – kwerenda biblioteczna na Freie Universität oraz Humboldt-Universität w Berlinie
  • 27.08. - 02.09.2012 – kwerenda biblioteczna w Ostbayerische Technische Hochschule Amberg-Weiden w Ambergu

Granty badawcze

  • grant Wydziału Humanistycznego UMCS służący rozwojowi młodych naukowców (2012)

Udział w zespołach programowych studiów

  • udział w zespole opracowującym raport samooceny kierunku filologia germańska dla Państwowej Komisji Akredytacyjnej (2011)

Wybrane publikacje

Jędrzejowski, M. (2018): Relacja pomiędzy fachowością a językiem specjalistycznym na przykładzie terminologii z zakresu psychologii języka. W: Grygiel, M.; Rzepecka, M.; Więcławska, E. [red.]: Komunikacja specjalistyczna w edukacji, translatoryce i językoznawstwie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 28-36.

Jędrzejowski, M. (2017): Plakate der DDR-Propaganda als textuelle Gebrauchsmuster von Sprache-Bild-Bezügen. W: Studia Niemcoznawcze 59, s. 639-654.

Jędrzejowski, M. (2015): W kwestii precyzji określania rodzaju gramatycznego skrótowców w języku niemieckim. W: Arabski, J.; Łyda, A.; Będkowska-Obłąk, M. [red.]: Precyzja w języku i jego opisie. Katowice: Wydawnictwo WSZMiJO, s. 77-93.

Jędrzejowski, M.; Jędrzejowska, N. (2014): Ujęzykowienie fachowości informacyjnej na przykładzie polskich i niemieckich terminów z zakresu neuropsychologii klinicznej oraz jej psychologiczne aspekty w procesie komunikacji między specjalistą a niespecjalistą. W: Łukasik, M; Mikołajewska, B. [red.]: Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe IKLA, s. 83-90.

Jędrzejowski, M. (2014): Sozialistische Propagandakunst in der DDR am Beispiel des Plakats. W: Studia Niemcoznawcze 54, s. 259-272.

Jędrzejowski, M. (2012): Der, die oder das? Zum Genusproblem bei Kurzwörtern. W: Lubelskie Materiały Neofilologiczne 36, s. 7-20.