Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Oronowicz

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO I JAKOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym:
- poniedziałek: 13.30-15.00
- czwartek: 13.30-15.00

Dyżur dla studentów 2 roku zarządzania (opiekun roku) w semestrze zimowym:
Czwartek - 14.00-15.00: 10.10, 17.10, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12, 23.01, 30.01

p. 507

O sobie

mail: m.oronowicz@poczta.umcs.lublin.pl