Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Magdalena Oronowicz

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO I JAKOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym:
- poniedziałek: 13:00-15:00
- wtorek: 13:00-15:00 

Dyżur dla studentów 3 roku zarządzania (opiekun roku) w semestrze zimowym:

Pierwszy i ostatni wtorek miesiąca: 15:00-16:00
p. 507

O sobie

mail: m.oronowicz@poczta.umcs.lublin.pl