Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Dariusz Kluczyk

dr Dariusz Kluczyk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN I BIOFIZYKI
Telefon
81 537 59 55
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Preferowany kontakt w bieżących sprawach - przez Teams w ramach zespołu.
kod: yhyi7e7


czwartek 9.30 - 11.30

Adres

Wydział Biologii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Akademicka 19
20-033 Lublin

Działalność naukowa

Badania elektrofizjologiczne obejmujące generowanie i propagację potencjałów czynnościowych u roślin należących do wątrobowców i mchów. Prace mają posłużyć wyjaśnieniu roli tych zjawisk w przełamaniu przez rośliny bariery środowiskowej i zasiedleniu lądu. Metody wykorzystywane w eksperymentach: m. zewnątrzkomórkowa pomiaru potencjału elektrycznego, m. mikroelektrodowa (wewnątrzkomórkowej rejestracji potencjału elektrycznego), m. otwartej wakuoli, patch clamp (P-C), voltage clamp (V‑C).
Inne obszary pracy to m. in. badania aktywności biologicznej pochodnych z grupy 1,3,4-tiadiazoli oraz molekularne mechanizmy kształtujące procesy fotosyntetyczne. Metody wykorzystywane w badaniach: spektroskopia UV-Vis, s. fluorescencyjna (stacjonarna, czasowo-rozdzielcza), s. w podczerwieni z transformatą Fouriera, s. dichroizmu kołowego, skaningowa kalorymetria różnicowa.


English:
Electrophysiological studies involving the generation and propagation of action potentials in plants belonging to liverworts and mosses. They are meant to clarify the role of aforementioned phenomena in breaking the environmental barrier by plants followed by them settling land. Methods used in the experiments: extracellular electric potential measurement, microelectrode (intracellular electric potenctial measurement), open vacuole, patch clamp (P-C), voltage clamp (V‑C).
Other areas include research on biological activity of 1,3,4-thiadiazole derivatives and molecular mechanisms shaping photosynthetic processes. Methods used: UV-Vis spectroscopy, fluorescence spectroscopy (stationary, time-resolved), Fourier-transform infrared spectroscopy, circular dichroism, differential scanning calorimetry.