Tytuł projektu: "ACTPHAST 4.0"

Nr umowy: 779472 ACTPHAST 4.0

Źródło finansowania: HORYZONT 2020

Jednostka organizacyjna: Wydział Chemii UMCS

Wartość projektu: 9 999 946,00 EUR

Termin realizacji: 01-11-2017 – 31-10-2021

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Mergo

Opis projektu:  Projekt ACTPHAST 4.0 przez 4 lata będzie finansował wdrażanie najnowocześniejszych technologii fotonicznych. Wsparcie będzie przeznaczone w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chciałby wdrożyć nowe, innowacyjne technologie, usługi lub produkty z wykorzystaniem technologii światłowodowych. Głównym celem projektu jest stymulowanie wzrostu przychodów i miejsc pracy w przedsiębiorstwach oraz digitalizacja przemysłu europejskiego. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej będzie w ramach konsorcjum pośredniczyć w pozyskiwaniu grantów dla MŚP i je współrealizować.

Projekt obsługujemgr Anna Grzegorczyk, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS