ACKiM Chatka Żaka

Podczas tegorocznych Drzwi Otwartych UMCS zapraszamy do ACKiM UMCS Chatka Żaka – poznacie tutaj artystyczną i medialną stronę Uniwersytetu. Proponujemy Wam część artystyczną oraz stanowiska stałe. Tancerze z Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego zaprezentują się pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej, po czym zaprowadzą wszystkich do Chatki. Program artystyczny, czyli „Chatka Żaka LIVE” odbędzie się dwa razy – o godzinie 11:00 oraz 12:30. Natomiast na część stałą będą się składały warsztaty odbywające się w godzinach 10:00-15:00 na Holu Głównym Chatki Żaka.

Aktywności twórcze to tylko część naszych propozycji. Odwiedzający będą mogli również porozmawiać z naszymi studentami przy stanowiskach informacyjno-promocyjnych dotyczących działalności instytucji. Kuratorzy linii programowych oraz osoby działające twórczo w jednostce będą przez cały dzień do dyspozycji gości. Ponadto organizatorzy położą nacisk na branding w tej przestrzeni – pojawią się banery reklamowe, wiele materiałów promocyjnych drukowanych, a także telewizory wyświetlające filmy promujące najlepsze momenty działalności Chatki.

Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia. O każdej pełnej godzinie kandydaci będą mogli obejrzeć zaplecze lokalowe i artystyczne z przewodnikiem.

Do zobaczenia!