Absolwenci Instytutu - Mateusz Maziarz

Absolwent kierunku Europeistyka (studia licencjackie i magisterskie) na KUL w latach 2009- 2014 oraz kierunku Slawistyka (studia licencjackie) na UMCS w latach 2012 – 2015.

Pracuję w firmie Genpact od września 2015 roku. Zacząłem pracę najpierw w Lublinie, gdzie otrzymałem stanowisko młodszego księgowego z językiem czeskim, a następnie po nie spełna 10 miesiącach przeniosłem się do oddziału tej firmy  w Bukareszcie.

Praca w księgowości  w mojej firmie daje możliwości rozwoju, poprzez różne ścieżki kariery, także przez relokację, co szczególnie interesujące może być  dla osób lubiących podróżować czy rozwijać swoje umiejętności lingwistyczne.

Slawistyka pomogła mi na pewno w zrozumieniu kultury i specyfiki Bałkanów, jako podobnego w pewnym stopniu regionu do Europy środkowo Wschodniej jednak ze znacznym wpływem kultury osmańskiej. Zakres języków wykładanych w  ramach programu tych studiów, mianowicie bułgarski, białoruski oraz czeski, z racji przynależności do różnych zespołów języków słowiańskich, dał  szerokie spektrum wiedzy lingwistycznej, przez co łatwiej jest się odnaleźć w we wszystkich językach pochodzących z grupy słowiańskiej. Z racji obserwacji przesyconego rynku pracy absolwentów topowych kierunków, myślę że wybór studiów bałkanistycznych/slawistycznych jest szansą na wybicie się, szczególnie ze względu na rosnący popyt na absolwentów z mało popularnymi  językami.

Ze studiów najlepiej wspominam atmosferę panującą w Instytucie Slawistyki (można powiedzieć prawie rodzinną) szczególnie ze strony kadry bułgarystycznej. Często organizowane były różne wydarzenia związane z Bałkanami (np. coroczne święto Martenica czy Dzień Studenta Bułgarskiego). Zapoznawaliśmy się wtedy z kulturą i tradycją bułgarską:  od warsztatów z rękodzieła przez taniec ludowy oraz kuchnię. Muszę też wspomnieć o możliwościach odbycia praktyk oraz studiów w ramach różnych programów. Ja otrzymałem stypendium Erasmus + na studia na Uniwersytecie w Wielkim Tyrnowie, co było dla mnie nie tylko szansą na rozwinięcie umiejętności językowych, ale także  jedną wielką przygodą.

    Aktualności

    Data dodania
    21 grudnia 2016