Absolutorium Wydziału Filologicznego 2022

Udzielenie absolutorium jest wyjątkowym momentem dla władz Uczelni, kadry dydaktycznej, ale przede wszystkim dla samych absolwentów i ich rodzin. To długo wyczekiwana i podniosła chwila, zwieńczenie wielu lat nauki, która wywołuje wiele emocji, wzruszeń i wspomnień.

6 lipca 2022 roku w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbyło się Absolutorium Wydziału Filologicznego. W uroczystości udział wzięła Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, a także władze Wydziału Filologicznego: Dziekan prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz oraz Prodziekan ds. studenckich dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS.

Po krótkich przemówieniach Władz, w których wyrażone zostały gratulacje dla absolwentów trwale współtworzących naszą wspólnotę akademicką, głos zabrała przedstawicielka studentów – Julia Pietras, która zwracając się swoich koleżanek i kolegów, mówiła o tym, że studia to nie tylko czas zdobywania wiedzy, ale także spotkania – z wieloma osobami, które są i będą ważne w przyszłości. Zwracając się do Władz Uniwersytetu, w imieniu absolwentów Wydziału Filologicznego złożyła podziękowała kadrze dydaktycznej.

W dalszej części uroczystości studenci ubrani w togi i birety odebrali karty absolutoryjne i okolicznościowe dyplomy.

Oczywiście, nie obyło się również bez tradycyjnego podrzucenia biretów.

Wydarzenie było transmitowane w uniwersyteckich mediach społecznościowych.

Naszym Absolwentom życzymy wielu sukcesów oraz spełnienia przyszłych planów!

Fot.: M. Piłat, B. Wójtowicz

 

    Aktualności

    Data dodania
    2 sierpnia 2022