Uniwersyteckie Forum Dyrygentów (5-7 czerwca)

W dniach 5-7.06.2017 r. w Inkubatorze Artystyczno-Medialnym ACK "Chatka Żaka" odbędzie się konkurs pt. Konfrontacje Młodych Chórmistrzów. Jest on skierowany do studentów kierunków Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej uniwersytetów w całym kraju. Ma on na celu popularyzację zawodu dyrygenta chóralnego. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Chóralistyki Instytutu Muzyki WA UMCS. Konfrontacjom towarzyszyć będzie Ogólnopolska konferencja naukowa „Chóralistyka – między tradycją a nowoczesnością”.

Uniwersyteckie Forum Dyrygentów - Sztuka w edukacji
Lublin, 5-7 czerwca 2017 r.

Uniwersyteckie Forum Dyrygentów – Sztuka w edukacji to zainicjowane w 2016 roku przez Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogólnopolskie spotkania z udziałem studentów oraz pedagogów kierunków Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej uczelni wyższych podlegających MNiSW.

Głównym wydarzeniem Forum jest konkurs dyrygencki pn. Konfrontacje Młodych Chórmistrzów, wzorowany na przeprowadzonym w 2011 roku w Akademii Pomorskiej w Słupsku I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Przedmiotu Dyrygowanie Wyższych Uczelni Niemuzycznych .

Celem Konfrontacji jest doskonalenie warsztatu dyrygenckiego uczestników, promocja utalentowanych dyrygentów, poznawanie nowej literatury chóralnej, wymiana doświadczeń, umożliwienie studentom pracy z najlepszymi chórami szkolnymi i akademickimi, a przede wszystkim popularyzacja zawodu dyrygenta chóralnego wśród studentów kierunku Edukacja Artystyczna w zakresie Edukacji Muzycznej.

Organizatorem drugiej edycji Uniwersyteckiego Forum Dyrygentów jest Zakład Chóralistyki Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie.

W ramach Forum odbędzie się także Ogólnopolska konferencja naukowa „Chóralistyka – między tradycją a nowoczesnością”, podczas której wykłady wygłoszą Profesorowie – pedagodzy dyrygowania, dyrygenci i chórmistrzowie – uznane autorytety w tej dziedzinie z ośrodków muzycznych w całej Polsce.

    Aktualności

    Data dodania
    5 czerwca 2017