Podsumowanie akcji charytatywnej "Naszym Seniorom na Święta"

Dnia 8 stycznia 2021 r. zakończyliśmy akcję charytatywną „Naszym Seniorom na Święta” zorganizowaną z inicjatywy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
we współpracy ze środowiskiem Klastra Lubelska Medycyna, którego UMCS
 – podobnie jak i inne lubelskie uczelnie – jest aktywnym członkiem.

Akcja miała na celu zbiórkę trwałej żywności, środków higieny osobistej oraz drobnych upominków, które zostaną przekazane seniorom znajdującym się w domach pomocy społecznej w Lublinie.

Dzięki zaangażowaniu i empatii darczyńców ze społeczności akademickiej Wydziału Chemii UMCS udało się zapełnić pudełko darami, które ze względu na panującą sytuację epidemiczną, brak możliwości bezpiecznego przemieszczania się seniorów
obarczonego ryzykiem zakażenia koronawirusem, a także ograniczony kontakt
z innymi osobami (w tym najbliższymi) stały się symbolicznym gestem nasze życzliwości wobec pensjonariuszy lubelskich domów opieki.


Wśród darów przekazanych przez Wydział Chemii UMCS nie zabrakło słodyczy, herbaty, konserw i żywności o długim terminie przydatności do spożycia, a także książek i drobnych upominków, które umilą samotnie spędzany czas świąteczno-noworoczny oraz niekorzystną zimową aurę.

Mamy nadzieję, że przygotowane dary zostaną przyjęte jako wyraz naszej sympatii, troski
i solidarności ze starszymi pokoleniami.

Dziękujemy naszej społeczności akademickiej za włączenie się do wspólnej akcji!


fot. Urszula Jackowska / UMCS

źr.: Centrum Prasowe UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    13 stycznia 2021