Adres: Plac Marii Curie-Skłodowskiej 2, 20-031 Lublin
budynek tzw. "Mała Chemia", (zob. lokalizację),
parter: pok. 1, 2, 3, 4, 16, 16A,
e-mail: chemia@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik Dziekanatu:

 
mgr Marzena Rębisz   (pok. 2, pn - pt: 7:30 - 15:00), tel. 81-537-57-16

Sprawy dydaktyczne :

 

mgr Edyta Dudziak (pok. 4, pn - cz: 10 - 14; dla studentów kierunków niestacjonarnych dziekanat czynny jest także w niektóre soboty w godz. 7:00 - 11:00), tel. 81-537-57-12
sprawy dydaktyczne:
studia stacjonarne  I stopnia, kierunek: chemia, specjalność chemia kryminalistyczna;
studia stacjonarne II stopnia, kierunek: chemia, specjalność chemia kryminalistyczna - I rok;
studia stacjonarne  I stopnia, kierunek: chemia, specjalność chemia podstawowa i stosowana - I rok;
studia stacjonarne  I stopnia, kierunek: chemia, specjalność chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - II i III rok;
studia stacjonarne II stopnia, kierunek: chemia, specjalność chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - II rok;
studia niestacjonarne na kierunku chemia;
studenci z programu Erasmus+
pomoc materialna dla studentów w/w kierunków i specjalności

 

mgr Marzena Walczyńska (pok. 4, pn - cz: 10 - 14), tel. 81-537-57-12
sprawy dydaktyczne:
studia stacjonarne II stopnia, kierunek: chemia, specjalność chemia kryminalistyczna - II rok;
studia stacjonarne  I stopnia, kierunek: chemia, specjalność chemia podstawowa i stosowana - II i III rok;
studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku chemia, specjalność analityka chemiczna;
studia stacjonarne  I stopnia, kierunek: chemia, specjalność chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - I rok;
studia stacjonarne II stopnia, kierunek: chemia, specjalność chemia środków bioaktywnych i kosmetyków - I rok;
pomoc materialna dla studentów w/w specjalności


Sprawy pracownicze i postępowania awansowe (pok. 3, 16, 16A, pn - cz: 10 - 14):

 

Krystyna Stanikowska (pok. 3), tel. 81-537-57-02
• sprawy pracowników: badania okresowe;
• korespondencja wydziałowa;

mgr Wojciech Lamparski (pok. 3), tel. 81-537-57-02
• sprawy pracowników: zatrudnianie i awanse;
• badania naukowe, koszty wydziałowe

Małgorzata Pałasz (pok. 16A), tel. 81-537-55-79
• studia doktoranckie;
• pomoc materialna dla doktorantów
• postępowania habilitacyjne, profesorskie, przewody doktorskie;

Barbara Michalak, mgr inż. Paweł Grymuza (pok. 16), tel. 81-537-57-14
• obciążenia dydaktyczne pracowników,
plany zajęć i rezerwacja sal dydaktycznych;


Zobacz także informację o Dziekanacie i aktualny spis pracowników w Książce adresowej uczelni.