Program działań z okazji 75-lecia UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie obchodzi tym roku 75-lecie swojego istnienia. Z tej okazji planowane są specjalne wydarzenia oraz inicjatywy mające na celu uczczenie tego pięknego jubileuszu. Przygotowaliśmy specjalny, okolicznościowy logotyp, który prezentujemy powyżej. W planach jest także przyznanie doktoratu honoris causa dla Pierre’a Joliot - naukowca oraz wnuka patronki UMCS.

Dodatkowe działania oraz wydarzenia organizowane przez Uniwersytet:

 • koncert chóru akademickiego dla mieszkańców Lublina i zaproszonych gości (1.06.2019)
 • program grantowy dla organizacji studenckich na przygotowanie wydarzeń w szkołach ponadgimnazjalnych – nawiązujących do historii Uniwersytetu
 • cykl artykułów w Wiadomościach Uniwersyteckich (od stycznia do grudnia) oraz specjalny numer na inaugurację roku akademickiego 2019/2020
 • budżet partycypacyjny dla społeczności akademickiej 
 • standy na placu M. Curie-Skłodowskiej – zdjęcia oraz krótkie informacje przedstawiające historię UMCS
 • zasadzenie drzewa na 75-lecie i zorganizowanie konkursu na jego nazwę
 • pamiątki okolicznościowe 
 • cztery filmy promocyjne o Uniwersytecie
 • współpraca z Uniwersytetem Dziecięcym: Dzień Dziecka dla dzieci pracowników i studentów UD UMCS w Ogrodzie Botanicznym (1.06.2019), wykład "urodzinowy" UMCS (19.10.2019 r.), piknik naukowy oraz urodzinowy bal choinkowy (7.12.2019 r.)
 • cudzoziemcy dla Uniwersytetu – projekt przygotowany przez organizację studentów zagranicznych
 • wystawa Paryż – rodzina Skłodowskich
 • uchwała Senatu w sprawie nadania kampusowi imienia 450-lecia Unii Lubelskiej

  75-lecie UMCS

  Data dodania
  3 stycznia 2019