57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego

Od 27 czerwca do 3 lipca 2016 r. odbywa się w Lublinie 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, organizowany pod hasłem „Botanika – tradycja i nowoczesność”, jest kierowany do pracowników uczelni wyższych, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji powiązanych z szeroko pojętą botaniką i ochroną środowiska. Tematyka konferencji obejmuje pełne spektrum nauk botanicznych, a przedmiotem zainteresowań uczestników Zjazdu są nie tylko rośliny, ale także inne grupy organizmów bezpośrednio z nimi związane (np. glony, grzyby, porosty).

Konferencja ma zasięg ogólnokrajowy i weźmie w niej udział ponad 450 przedstawicieli najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych w Polsce oraz gości zagranicznych będących specjalistami w zakresie nauk botanicznych. Obrady w ramach sekcji PTB będą odbywały się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego oraz w salach wykładowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego. Podczas Zjazdu odbędą się także sesje terenowe, których trasy zostały zaplanowane w sposób umożliwiający pokazanie najpiękniejszych obszarów i najbardziej interesujących obiektów przyrodniczych, a także zabytków historii i kultury naszego miasta i regionu.

Głównym organizatorem Zjazdu jest Oddział Lubelski PTB, a współorganizatorami są: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

    Aktualności

    Data dodania
    27 czerwca 2016