5 lat Koła Młodych Dydaktyków UMCS

26.11.2018

21 listopada 2018 roku w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 5-lecia działalności naukowo-organizacyjnej Studencko-Doktoranckiego Koła Młodych Dydaktyków UMCS, zorganizowane przez Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej UMCS oraz członków Koła.
Fot. Organizatorzy. Zdjęcia za: https://www.facebook.com/KoloMlodychDydaktykow/.