• Adamczuk M., Ferencz B., Mieczan T., Dawidek J., 2019: Allochthonous subsidies as driving forces for development of plankton in an autotrophic, temperate, and small lake. Hydrobiologia, 846, 59–73.
 • Baranowski P., Gos M., Krzyszczak J., Siwek K.Kieliszek A., Tkaczyk P., 2019: Multifractality of meteorological time series for Poland on the base of MERRA-2 data. Chaos, Solitons and Fractals, 127, 318-333.
 • Bayanova T., Korchagin A., Mitrofanov A., Serov P., Ekimova N., Nitkina E., Kamensky I., Elizarov D., Huber M., 2019: Long-Lived Mantle Plume and Polyphase Evolution of Palaeoproterozoic PGE Intrusions in the Fennoscandian Shield. Minerals, 9 (1) 59, 1-22.
 • Bernat S., Harasimiuk M., 2019: Możliwości powstania nowych uzdrowisk na obszarach wiejskich. Kontekst krajowy i regionalny. Annales UMCS, sec. B, LXXIV, 117-131.
 • Chodorowski J., Bartmiński P., Plak A., Dębicki R. 2019: Czarnoziemy Lubelszczyzny. Soil Science Annual, 70, 3, 258-269.
 • Czubla P., Terpiłowski S., Orłowska A., Zieliński P., Zieliński T., Pidek I.A., 2019: Petrographic features of tills as a tool in solving stratigraphical and palaeogeographical problems – A case study from Central-Eastern Poland. Quaternary International, 501, 45-58.
 • Demczuk P., Zydroń T., Siłuch M., 2019: Rainfall thresholds for the occurrence of shallow landslides determined for slopes in the Nowy Wiśnicz Foothills (Polish Flysch Carpathians). Geological Quarterly, 63, 4.
 • Dobrowolski R., Mazurek M., Osadowski Z., Alexandrowicz W.P., Pidek I.A., Pazdur A., Piotrowska N., Drzymulska D., Urban D., 2019: Holocene environmental changes in northern Poland recorded in alkaline spring-fed fen deposits – A multi-proxy approach. Quaternary Science Reviews, 219, 236-262.
 • Ferencz B., Toporowska M., Dawidek J., 2019: Temporal and Vertical Relations between Various Environmental Factors in the Largest Lake of Łęczna-Włodawa Lake District (Eastern Poland). Water, 11, 1263, 1-12
 • Gajek G., Zgłobicki W., Kołodyńska-Gawrysiak R., 2019: Geoeducational Value of Quarries Located Within the Małopolska Vistula River Gap (E Poland). Geoheritage, 11, 1335-1351.
 • Godlewska P., Siatecka A., Kończak M., Oleszczuk P., 2019: Adsorption capacity of phenanthrene and pyrene to engineered carbon-based adsorbents produced from sewage sludge or sewage sludge-biomass mixture in various gaseous conditions. Bioresource Technology, 280, 421-429.
 • Hanaka A., Nowak A., Plak A., Dresler S., Ozimek E., Jaroszuk-Sciseł J., Wójciak-Kosior M., Sowa I., 2019: Bacterial Isolate Inhabiting Spitsbergen Soil Modifies the Physiological Response of Phaseolus coccineus in Control Conditions and under Exogenous Application of Methyl Jasmonate and Copper Excess. International Journal of Molecular Sciences, 20(8), 1909-1937.
 • Hanaka A., Plak A., Zagórski P., Ozimek E., Rysiak A., Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J., 2019: Relationships between the properties of Spitsbergen soil, number and biodiversity of rhizosphere microorganisms, and heavy metal concentration in selected plant species. Plant and Soil, 10.1007/s11104-018-3871-7, 1-21
 • Huber M., 2019; Analiza mineralogiczna fragmentu płyty szlifierskiej ze stanowiska Kosin 10 (Miłosz Huber) [w:] Kosin 10, Kopiec 4 i 8, stanowiska osadniczo-pracownicze tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na terenie wychodni krzemieni święciechowskiego oraz gościeradowskiego, red. A. Zakościelna, wyd. UMCS Lublin, 445-455.
 • Huber M., Bayanova T., Serov P., Skupiński S., 2018: Archaiczne gnejsy rejonu Murmańska, Oleniegorska (NE Fennoskandia) w świetle badań petrologicznych i geochemicznych. Sciences Publisher, 1-200.
 • Jokiel P., Michalczyk Z., 2019: Źródła Polski – Zachować dla przyszłości. Prace Geograficzne, 157, 7-31.
 • Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński S., Świtoniak M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J., 2019: Polish Soil Classification, 6th edition – principle, classification scheme and correlations. Soil Science Annual, 70, 2, 71-97.
 • Kabała C., Charzyński P., Chodorowski J., Drewnik M., Glina B., Greinert A., Hulisz P., Jankowski M., Jonczak J., Łabaz B., Łachacz A., Marzec M., Mazurek R., Mendyk Ł., Musiał P., Musielok Ł., Smreczak B., Sowiński S., Świtoniak M., Uzarowicz Ł., Waroszewski J. 2019: Systematyka gleb Polski, wyd. 6. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze. Komisja Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb, Wrocław-Warszawa, 1-292.
 • Kaszewski B. M., 2019: Badania klimatu Lublina. Acta Geographica Lodziensia, 108, 51-61.
 • Kociuba W., Janicki G., Dyer J.L. 2019: Contemporary changes of the channel pattern and braided gravel-bed floodplain under rapid small valley glacier recession (Scott River catchment, Spitsbergen). Geomorphology, 328, 79-92.
 • Kołodyńska-Gawrysiak R., 2019: Holocene evolution of closed depressions and its relation to landscape dynamics in the loess areas of Poland, The Holocene, 29, 4, 543-564.
 • Kołodyńska-Gawrysiak R., 2019: The Impact of Palaeorelief on the Origin of Some Closed Depressions in Loess Areas in the Lublin Upland (Eastern Poland). Polish Journal of Soil Science, 52, 1, 1-12.
 • Kończak M., Gao Y., Oleszczuk P., 2019: Carbon dioxide as a carrier gas and biomass addition decrease the total and bioavailable polycyclic aromatic hydrocarbons in biochar produced from sewage sludge. Chemosphere, 228, 26-34.
 • Kończak M., Oleszczuk P., Różyło K., 2019: Application of different carrying gases and ratio between sewage sludge and willow for engineered (smart) biochar production. Journal of CO2 Utilization, 29, 20-28.
 • Krzyszczak J., Baranowski P., Zubik M., Kazandjiev V., Georgieva V., Sławiński C., Siwek K., Kozyra J., Nieróbca A., 2019: Multifractal characterization and comparison of meteorological time series from two climatic zones. Theoretical and Applied Climatology, 137, 1811-1824.
 • Krzyżewska A., Wereski S., Demczuk P., 2019: Biometeorological conditions during an extreme heatwave event in Poland in August 2015. Weather, ??, 1-7.
 • Krzyżewska A., Wereski S., Nowosad M., 2019: Thermal Variability in the Lublin Region During the Frost Wave in January 2017. Annales UMCS sec. B, 74, 217-229.
 • Łanczont M., Bogucki A., Yatsyshyn A., Terpiłowski S., Mroczek P., Orłowska A., Hołub B., Zieliński P., Komar M., Woronko B., Kulesza P., Dmytruk R., Tomeniuk O., 2019: Stratigraphy and chronology of the periphery of the Scandinavian ice sheet at the foot of the Ukrainian Carpathians. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 530, 59-77.
 • Łanczont M., Madeyska T., Hołub B., Komar M., Mroczek P.Standzikowski K., Valde-Nowak P., Kraszewska A., Cieśla M., Skłucki J., 2019: Late Glacial environment and human settlement of the Central Western Carpathians: A case study of the Nowa Biała 1 open-air site (Podhale Region, southern Poland). Quaternary International, 512, 113-132.
 • Lehmann-Konera S., Kociuba W., Chmiel S., Franczak Ł., Polkowska Ż. 2019: Concentrations and loads of DOC, phenols and aldehydes in a proglacial arctic river in relation to hydro-meteorological conditions. A case study from the southern margin of the Bellsund Fjord – SW Spitsbergen. Catena, 174, 117-129.
 • Mahmoudi P., Tavousi T., Wereski S., Miri Kamak M., 2019: Comparative evaluation of sultry indices in the mid-south of Iran. Theoretical And Applied Climatology, 1-13.
 • Matuszko D., Bartoszek K., Soroka J., Węglarczyk S., 2019: Sunshine duration in Poland from ground- and satellite-based data. International Journal of Climatology;1–13.
 • Matyjasek J., Telecka M., 2019: Quasinormal modes of black holes. II. Pade summation of the higher-order WKB terms. PHYSICAL REVIEW D, 100, 124006-1 - 124006-11.
 • Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Sposób J., Zielińska B., 2019: Charakterystyka hydrologiczna zlewni rzeki Ciemięgi. Hydrological characteristics of the Ciemięga River. Annales UMCS, s. B, LXXIV, 27-43.
 • Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Sposób J., Zielińska B., 2019: Zmiany wydajności i cech fizyczno-chemicznych wody źródła w Pliszczynie koło Lublina. Changes of discharge and physical-chemical properties of spring water in Pliszczyn in the Lublin area. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 476, 87-94.
 • Michalczyk Z., Kardaszewska E., 2019: Profesor dr hab. Kazimierz Pękala. Czasopismo Geograficzne, 89 (1-2), 155-158
 • Michalczyk Z., Chmiel S., Głowacki S., Sposób J.Zielińska B., 2018: Warunki kształtowania się odpływu w zlewni Czechówki. Annales UMCS, sec. B, 73, 65-81.
 • Nawrocki J., Bogucki A.B., Gozhik P., Łanczont M., Pańczyk M., Standzikowski K., Komar M., Rosowiecka O., Tomeniuk O., 2019: Fluctuations of the Fennoscandian Ice Sheet recorded in the anisotropy of magnetic susceptibility of periglacial loess from Ukraine. Boreas.
 • Oleszczuk P., Czech B., Kończak M., Bogusz A., Siatecka A., Godlewska P., Wiesner M., 2019: Impact of ZnO and ZnS nanoparticles in sewage sludge-amended soil on bacteria, plant and invertebrates. Chemosphere, 237, 124359, 1-10.
 • Osadowski Z., Drzymulska D., Dobrowolski R., Mazurek M. 2019:  Current state and vegetation history of spring-fed fens in Western Pomerania (Northern Poland): a case study of the Chociel River valley. Wetlands Ecology and Management, 27, 1, 23–38.
 • Poręba G., Śnieszko Z., Moska P., Mroczek P., Malik I., 2019: Interpretation of soil erosion in a Polish loess area using OSL, 137Cs, 210Pbex, dendrochronology and micromorphology – case study: Biedrzykowice site (S Poland). Geochronometria, 46, 1, 57-78.
 • Przybylak R., Araźny A., Miętus M., Migała K., Niedźwiedź T., Rachlewicz G., Siwek K., Ustrnul Z., 2019: Polskie badania polarne z zakresu meteorologii i klimatologii. Przegląd Geofizyczny, LXIV, 1-2, 3-33.
 • Superson J., Reder J., Demczuk P., 2018: Regionalne uwarunkowania rozwoju rzeźby terenu Lublina. Annales UMCS, Sectio B, LXXIII, 107-124.
 • Szeliga M., Dobrowolski R., Mroczek P., Chodorowski J., Pidek I.A., Makowiecki D, Lityńska-Zając M, 2019: Environmental Conditions of Settlement of the Danubian Communities in the Northern Foreland of the Sandomierz Upland. Archaeologia Polona, 57, 213-231.
 • Tucki A., Pantyley V., Dębicki R., Viega A., 2019: Problems and perspectives of LCC in Europe. Case study: Poland and Portugal. Annales UMCS, LXXIV, 79-91.
 • Wereski S., Bartoszek K., Bilik A., 2019: Extreme weather types in Lublin and their circulation conditions in the years 1951–2015. Prace Geograficzne, 157, 91-108.
 • Włodarski W., Orłowska A., 2019: Topography and melting dynamics of ice‐cored ridges: evidence from the geometry, kinematics and sedimentary evolution of collapse structures within kame deposits, eastern Poland. Boreas, 48, 4, 891-912.
 • Zagórski P., Mędrek K., Moskalik M., Rodzik J., Herman A., Pawłowski Ł., Marek J., 2019: Short-term development of Arctic beach system: Case study of wave control on beach morphology and sedimentology (Calypsostranda, Bellsund, Svalbard). Polish Polar Research, 40, 2, 79-104.
 • Zgłobicki W., Telecka M.Skupiński S., 2019: Assessment of short-term changes in street dust pollution with heavymetals in Lublin (E Poland)—levels, sources and risks. Environmental Science and Pollution Research, 26,34, 35049-35060.
 • Ziółek M.Czubla P., Kozieł M., 2019: Bioclimatic Conditions in Forest Communities Along the Tourist Trails of Kampinos National Park. Polish Journal of Natural Science, 34, 3, 433-449.