IX Festiwal Słowa i Obrazu „Na końcu świata...”

25 października 2019 r. na zaproszenie XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. majora Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie, CJP/Camões wzięło udział w ramach imprez towarzyszących IX Festiwalu Słowa i Obrazu „Na końcu świata...’.

CJP/Camões reprezentował mgr Lino Matos - rodowity Portugalczyk i wykładowca w Katedrze Portugalistyki UMCS, który przybliżył społeczności szkolnej kulturę Portugali, jak również historię i ciekawostki dot. krajów portugalskojęzycznych.

    2019

    Data dodania
    25 października 2019