Już 9 marca br. odbędą się Drzwi Otwarte UMCS, czyli jedno z największych wydarzeń skierowanych do kandydatów na studia. Podczas akcji po raz kolejny damy licealistom szansę, aby zobaczyli, jak studiuje się na UMCS i dlaczego warto stać się częścią społeczności akademickiej naszego Uniwersytetu. Będzie to także świetna okazja do tego, by uczniowie zapoznali się z praktycznym wymiarem studiów i możliwościami wszechstronnego rozwoju studentów naszej Uczelni.

Podczas tego uniwersyteckiego święta uczniowie wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych otrzymają również możliwość spotkania się ze studentami zaangażowanymi w działalność wielu ciekawych kół naukowych oraz organizacji studenckich.

W programie znajdą się między innymi bezpłatne porady doradców zawodowych i liczne wydarzenia popularnonaukowe, kulturalne oraz sportowe.

Dlatego też już dziś serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Drzwiach Otwartych, które odbędą się w Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” UMCS oraz na poszczególnych Wydziałach Uczelni.

Program ogólny


Tegoroczne Drzwi Otwarte na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki odbędą się na I piętrze w bydynku D - Instytutu Informatyki UMCS.

Program Wydziałowy Drzwi Otwartych 2018

Ulotka (1) Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 2018

Ulotka (2) Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS 2018


Materiały informacyjne UMCS

Broszura informacyjna UMCS (2018/2019)

Plan Kampusu UMCS

Plan Miasteczka Akademickiego


Dlaczego warto u nas studiować?

Możliwości rozwoju w trakcie studiów

Możliwości zatrudnienia po studiach

Słowo Dziekana Wydziału


Fotorelacja (Facebook Wydziału)