Trzecie wydanie "Słownika tematycznego polsko-portugalskiego"

.

Trzecie wydanie Słownika tematycznego polsko-portugalskiego uwzględnia zmiany pisowni, jakie zaczęły obowiązywać w krajach portugalskojęzycznych od 1 stycznia 2012 roku.

Kolejna reforma ortografii miała na celu ujednolicenie pisowni obowiązującej we wszystkich ośmiu krajach Wspólnoty Krajów Języka Portugalskiego (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa), głównie zaś chodziło o przybliżenie wersji pisanej słownictwa do wersji mówionej.

Poza uwzględnieniem nowej pisowni wyrazów, trzecie wydanie słownika zostało nieco poszerzone w zakresie haseł słownikowych i zmodyfikowane.

Szczególne podziękowania kierujemy do pani mgr Any Coelho z Universidade Aberta de Lisboa za cenne uwagi, które pomogły w przygotowaniu trzeciego wydania słownika.

    2016

    Data dodania
    1 marca 2016