Publikacja monografii "Língua Portuguesa: Unidade na Diversidade"

.

W grudniu 2016 roku, nakładem Wydawnictwa UMCS, ukazała się dwutomowa monografia pt.: Língua Portuguesa: Unidade na Diversidade pod redakcją prof. dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz, dr Justyny Wiśniewskiej i dr Edyty Jabłonki z Zakładu Studiów Portugalistycznych. Publikacja, licząca 599 stron, zawieraartykuły 53 autorów z Polski, Portugalii, Brazylii, Bułgarii, Węgier, Włoch i Republiki Czeskiej, którzy w listopadzie 2015 r. uczestniczyli w Międzynarodowym Kongresie Języka Portugalskiego organizowanym przez Zakład Studiów Portugalistycznych UMCS i Centrum Języka Portugalskiego/Camões. Monografia obejmuje 43 artykuły, które zaprezentowane zostały w następujących działach tematycznych: Językoznawstwo, Traduktologia, Literatura i Kultura, Dydaktyka Języka Portugalskiego.

    2016

    Data dodania
    23 grudnia 2016