Michał Belina - wykład o języku mirandyjskim

13 grudnia 2016 r. w CJP/C odbył się wykład Michała Beliny (Uniwersytet Warszawski) pt.: "Język mirandyjski wczoraj i dziś".

Podczas wykładu zostały omówione wybrane zagadnienia fonetyczne, składniowe i leksykalne języka mirandyjskiego. Poruszono również zagadnienia związane z powstaniem języka i jego odkryciem, specyfiką życia mieszkańców regionu Tierra de Miranda, jak również jego zwyczaje i tradycje. Przedstawiono kwestie dotyczące standaryzacji i scholaryzacji języka, a także tendencji badań nad językiem.

Michał Belina
Absolwent wrocławskiej Iberystyki i Italianistyki, doktorant w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada fonetykę, gramatykę opisową, gramatykę kontrastywną oraz uczy praktycznej nauki języków portugalskiego i hiszpańskiego na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Wyższej Szkole Współpracy Regionalnej i Międzynarodowej. Prekursor badań nad językiem mirandyjskim w Polsce. Aktualnie pracuje nad wydaniem pierwszego na świecie podręcznika do nauki języka i kultury mirandyjskiej.

    2016

    Data dodania
    13 grudnia 2016