Pogotowie przedmaturalne z fizyki - 15-19.02.2016 r.


W ramach "Pogotowia przedmaturalnego z fizyki" proponujemy tegorocznym maturzystom 25 godzin bezpłatnego treningu z fizyki w dniach 15-19 lutego 2016 roku w godzinach 10:00-14:30. Przewidziane są zarówno wykłady i ćwiczenia, jak również zajęcia laboratoryjne. Organizatorem  pogotowia jest Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zajęcia będą się odbywać w salach Instytutu Fizyki UMCS.

Uczniowie zainteresowani udziałem w zajęciach  proszeni są o przesłanie zgłoszenia (z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły) do dr Wiesławy Korczak na adres:  wkorczak@hektor.umcs.lublin.pl do dnia 5 lutego 2016 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Fot. Mirosław Trembecki


Bezpłatne "Pogotowie przedmaturalne z fizyki"

Bezpłatne "korki" dla maturzystów na UMCS

Problemy z fizyką? Pogotowie przedmaturalne pomoże

Korepetycje z fizyki na UMCS dla tegorocznych maturzystów

Maturzyści bez ferii

Ferie, czyli czas na powtórkę przed maturą