Studiujesz prawo, matematykę lub fizykę? Ubiegaj się o stypendium Copernicusa w Berlinie!

Copernicus Berlin e.V jest stowarzyszeniem, które co semestr przyznaje stypendia na pobyt w Niemczech studentom z Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Środkowej. Nasz zespół tworzy międzynarodowa grupa studentów i wolontariuszy m.in. z Niemiec, Brazylii czy Ukrainy. W ramach nowego programu stypendialnego zapraszamy do Berlina polskich studentów prawa, fizyki i matematyki. Stypendium obejmuje semestr na renomowanym berlińskim Uniwersytecie Humboldta, a następnie 6-8 tygodniową praktykę w niemieckiej firmie lub instytucji publicznej.

Stypendystom zapewniamy zakwaterowanie, miesięczne kieszonkowe oraz pieniądze na zakup niezbędnych książek, ubezpieczenie, a także możliwość dalszej nauki języka niemieckiego w ramach kursu językowego. Student ma możliwość zamieszkania u rodziny goszczącej oraz otrzymuje zwrot kosztów podróży.

Wyślij swoją aplikację (CV + List motywacyjny po niemiecku) do 15.04.2015 r. 

na adres: polen@copernicus-stipendium.de

Więcej informacji znajdziesz na: 

www.copernicus-stipendium.de/stipendium/sonderprogramm-polen/


Więcej informacji (PDF) 

Poster (PDF)