Dr Vesela Chergova - wykład z językoznawstwa portugalskiego

16 kwietnia 2015 r. dr Vesela Chergova z Uniwersytetu w Sofii im. Św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria) wygłosiła wykład pt.: "As categorias temporais no modo Indicativo e no modo Conjuntivo do verbo português" (System czasownika w j. portugalskim - kategoria czasu w trybie oznajmującym i trybie łączącym).

Vesela Chergova jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie  językoznawstwa portugalskiego. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Studiów Iberoamerykańskich na Wydziale Filologii Klasycznej i Neofilologii Uniwersytetu w Sofii im. Św. Klemensa z Ochrydy. Wykłada fonetykę, fonologię, morfologię i leksykologię języka portugalskiego, prowadzi również zajęcia z praktycznej nauki języka portugalskiego oraz zajęcia z tłumaczeń specjalistycznych. W latach 1991-1992 realizowała studia podyplomowe na Uniwersytecie w Lizbonie, a w latach 1996-1997 studia podyplomowe na Uniwersytecie w Porto. Jest autorką monografii O Imperfeito do Conjuntivo em Português Contemporâneo (2012) i szeregu artykułów z zakresu analizy semantyczno-funkcjonalnej portugalskiego systemu czasownikowego.

    2015

    Data dodania
    16 kwietnia 2015