Pogotowie przedmaturalne z fizyki - 02-06.02.2015 r.


W ramach "Pogotowia przedmaturalnego z fizyki" proponujemy maturzystom 25 godzin bezpłatnego treningu z fizyki w dniach 2-6 lutego 2015 roku w godzinach 10.00-14.30. Przewidziane są zarówno wykłady i ćwiczenia, jak i zajęcia laboratoryjne. Zajęcia będą bezpłatne. Organizatorem pogotowia jest Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Zajęcia będą odbywać się w salach Instytutu Fizyki UMCS. Zgłoszenia (z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy szkoły) należy przesyłać do dr Wiesławy Korczak na adres: wkorczak@hektor.umcs.lublin.pl do dnia 10 stycznia 2015 r.


Pogotowie pomoże w nauczaniu fizyki (Spojrzenia, Radio Lublin, 8.02.2015 r.)

Pogotowie przedmaturalne z fizyki (Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, Nr 3-4/212-213 (marzec - kwiecień 2015 r., s. 46-47).