23 maja 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Umowę Partnerstwa - najważniejszy dokument określający strategię inwestowania nowej puli środków europejskich w naszym kraju. Polska jest jednym z pierwszych krajów UE, który zakończył negocjacje Umowy Partnerstwa. Umowa Partnerstwa w wersji polskiej

Krajowe programy operacyjne

W ramach funduszy polityki spójności będzie realizowanych 6 krajowych programów, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej. Propozycję podziału środków przedstawia poniższa tabela.

Dokumenty programowe zaakceptowane przez Komisję Europejską:


Dokumenty programowe uzgodnione z Komisją Europejską:

Regionalne programy operacyjne

Zgodnie z zapisami projektu Umowy Partnerstwa, na realizację 15 regionalnych programów zostanie przeznaczone ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Europejski Fundusz Społeczny) dla tej kategorii regionów.

Aktualne informacje dotyczące środków unijnych na lata 2014-2020 dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich.