Wykłady nt. tłumaczeń dr Cristiany Roscoe Bessa z Universidade de Brasília

W dniach 13-14 listopada 2013 r. dr Cristiane Roscoe Bessa z Universidade de Brasília wygłosiła dwa wykłady związane z problematyką tłumaczeń: "Teorie tłumaczenia" oraz "Tłumaczenie jako substytucja".

Cristiane Roscoe Bessa - jest doktorem w zakresie językoznawstwa (stopień naukowy nadany przez Uniwersytet w São Paulo). Podczas studiów doktoranckich prowadziła badania na Uniwersytecie w Hamburgu (Niemcy), pod kierunkiem Juliane House. Ukończyła studia postdoktorskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Leuven (Belgia). Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie w Brasilii (UnB). Obszar jej zainteresowań badawczych koncentruje się wokół semiotyki i lingwistyki stosowanej. Zajmuje się tłumaczeniami pragmatycznymi a w szczególnośći aspektem funkcjonalnym: tłumaczenie jako substytucja. Posiada również doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego. Jest autorką wielu publikacji, wśród których można wymienić: Tłumaczenie etykiet produktów spożywczych i kosmetyków, Tłumaczenie-substytucja, Tłumaczenie i kultura. Jest promotorem i recenzentem prac magisterskich i doktorskich w zakresie tłumaczeń specjalistycznych obejmujących m.in. takie dziedziny jak: medycyna, telekomunikacja, farmaceutyka, przemysł spożywczy. Była dyrektorem Instytutu Języków Obcych i Traduktologii na UnB oraz koordynatorem studiów magisterskich na Wydziale Filologiczno-Traduktologicznym. Była członkiem Rady ds. Nauczania i Badań (CEPE) na UnB. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Filologicznego na UnB. Jest doradcą i przedstawicielem Instytutu Filologicznego w Radzie Uniwersyteckiej (CONSUNI). Jest także poetką. Wśród jej twórczości wyróżnia się tomik poezji: Zamyślenia (wydanie dwujęzyczne portugalsko-niemieckie).

    2013

    Data dodania
    15 listopada 2013