Cykl wykładów poświęcony językowi i kulturze Galicji (Hiszpania)

W dniach 18 listopada - 20 grudnia 2013 r. w CJP/Camões odbył się cykl wykładów poświęcony językowi i kulturze Galicji (Hiszpania), które wygłosił pan Briaxis Fernández Méndez, Galicyjczyk (magister Germanistyki, Filologii Skandynawskiej i Ukraińskiej).

Briaxis Fernández Méndez, w pierwszych wykładach, prezentując fotografie i poematy różnych autorów literatury galicyjskiej przedstawił historię Galicji; przytoczył również kilka ciekawostek związanych z regionem.

Kolejne wykłady poświęcone były średniowiecznej literaturze galicyjsko-portugalskiej, podczas których zostały zaprezentowane pieśni miłosne (cantigas de amor), pieśni do przyjaciela (cantigas de amigo), pieśni szydercze i satyryczne (cantigas de escárnio e maldizer).

Briaxis Fernández Méndez, w ostatnich wykładach, mówił o bliskości historycznej między Galicją a Portugalią, opisał sytuację socjolingwistyczną Galicji, wspominając o „konflikcie normatywnym” oraz nakreślił różnice występujące w ortografii.

Wszystkie wykłady mgr Briaxisa Fernándeza Méndeza, wygłoszone zarówno w języku portugalskim jak i polskim, wzbudziły duże zainteresowanie wśród Portugalistów UMCS. Przybliżyły historię Galicji, aktualną sytuację języka galicyjskiego oraz literatury galicyjsko-portugalskiej.

    2013

    Data dodania
    21 grudnia 2013