W ramach „Drzwi Otwartych UMCS” Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki przewiduje następujące formy promocji:


15.03.2013 r. (piątek)

Przez cały czas trwania „Drzwi Otwartych UMCS” zapraszamy na:

  • mini eksperymenty fizyczne (stoisko Wydziału w budynku Rektoratu),
  • prezentację multimedialną o Wydziale (stoisko Wydziału w budynku Rektoratu),
  • zwiedzanie pracowni i laboratoriów (budynek Instytutu Fizyki i Instytutu Informatyki),
  • pokazy z fizyki (hall na parterze budynku Instytutu Fizyki),
  • zwiedzanie „Muzeum fizyki” (I piętro Instytutu Fizyki) – mgr Roman Kazański, 

1100 – 1130 wykład prof. dr hab. Krzysztofa Murawskiego – „Pogoda kosmiczna” (Aula Fizyki),


1130 – 1215 Informacja o studiach na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki – spotkanie władz Wydziału z kandydatami (Aula Fizyki),


W spotkaniu udział wezmą:


1315 – 1345 wykład dr Jerzego Mycki – „Łańcuch na bańce, czyli geometria i fizyka baniek mydlanych” (Aula Fizyki).


1345 – 1415 wykład dr Rafała Stęgierskiego – „Roboty wokół nas” (Aula Fizyki).


1100 – 1400 – gra terenowa – „Odkryj Wydział MFiI” – organizują studenci Wydziału.


Plakat

Ulotka

Ulotka Wydziału (wersja UMCS)     


logo MFI

 


 Stoisko Wydziału MFiI w budynku Rektoratu