Warsztaty tłumaczeniowe - mgr Katarzyna Ulma

4 stycznia 2012 r. w Centrum Języka Portugalskiego odbyły się WARSZTATY TŁUMACZENIOWE ze szczególnym uwzględnieniem problemów w tłumaczeniu tekstów polsko-portugalskich i portugalsko-polskich, które poprowadziła mgr Katarzyna Ulma.

Plan warsztatów:

Seminarium 10.30-12.00
• tłumaczenie w XXI wieku wraz z krótką prezentacją podstawowych teorii tłumaczeniowych
• typy i rodzaje tłumaczeń
• tłumaczyć, ale jak? kilka podstawowych reguł o pracy tłumacza
• tłumaczenie w kontekście różnorodności lingwistycznej j. portugalskiego i j. hiszpańskiego.

Ćwiczenia praktyczne
12.30-14.00 specyfika tłumaczeń ustnych
14.00-15.45 specyfika tłumaczeń pisemnych
Przykłady tłumaczeń różnych typów tekstów wraz z omówieniem rozwiązań i dyskusją różnych opcji tłumaczeniowych. Podczas ćwiczeń studenci mieli okazję wykonać i zaprezentować próbki własnych przekładów.

16.00
Wieczór autorski mgr Katarzyny Ulmy, poświęcony książce pt: Longe do mundo - Pozdrowienia z końca świata, którą autorka napisała podczas swojego pobytu w Portugalii.

Katarzyna Ulma - mgr, MA, absolwentka ILS na Uniwersytecie Warszawskim. Jako stypendystka des Österreichischen Austauschdienstes kontynuuje naukę na Uniwersytecie Wiedeńskim, w Centrum Tłumaczeń, gdzie pogłębia znajomość j. hiszpańskiego i portugalskiego. Podczas studiów we Wiedniu działa jako in-house translator przy Ambasadzie Rep. Kolumbii. W 2006 wyjeżdza do Lizbony, gdzie m.in. podejmuje współpracę z Ambasadą RP. Współpracuje na stałe z kilkoma instytucjami naukowymi na terenie Austrii i działa jako tłumacz freelance. Od kilku lat zajmuje się ponadto treningiem interkulturowym. W wolnych chwilach pisze, co jest dla niej sposobem na przeżywanie i pamiętanie rzeczywistości.

 

    2012

    Data dodania
    5 stycznia 2012