Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Portugalii

9 grudnia 2011 r. w Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa zebrała się komisja w celu sprawdzenia testów uczestników konkursu wiedzy o Portugalii, ogłoszenia wyników i przyznania nagród.

Komisja w składzie:
przewodnicząca: prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz
– kierownik Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej
oraz dyrektor Centrum Języka Portugalskiego IC
mgr Mirosław Jawor
– wykładowca w Zakładzie Języka i Kultury Portugalskiej UMCS
dr Justyna Wiśniewska
– asystent w Zakładzie Języka i Kultury Portugalskiej UMCS

po sprawdzeniu testów konkursowych i podliczeniu punktów wyłoniła następujących zwycięzców konkursu:


1 miejsce, z liczbą punktów 35,5 zajął
Jacek Wróbel
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

2 miejsce, z liczbą punktów 34,5
zajął
Arkadiusz Kowalik
I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. A. J. Czartoryskiego w Puławach

3 miejsce, z liczbą punktów 33,5
zajęła
Smania Sara
VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Lublinie

Przyznanie nagród:

Zwycięzca I miejsca otrzymuje nagrodę rzeczową:
aparat cyfrowy Benq C 1430
Zwycięzcy II i III miejsca otrzymują nagrodę rzeczową:
ramka cyfrowa Easy-Touch ET-3803 4 GB

  Maksymalna ilość punktów, jaką można było uzyskać w konkursie to: 44.

Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa serdecznie gratuluje zwycięzcom i dziękuje wszystkim za uczestnictwo w konkursie.

Test konkursowy

 

    2011

    Data dodania
    12 grudnia 2011