I Konferencja Studentów Portugalistyki: „Tradycja i nowoczesność – Portugalia i Luzofonia”

W dniach 17-18 listopada 2011 r. w Centrum Języka Portugalskiego Instytutu Camõesa odbyła się Konferencja Studentów Portugalistyki pt. „Tradycja i nowoczesność – Portugalia i Luzofonia”. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz - dyrektor Centrum Jęzka Portugalskiego. Głos zabrali również Prorektor ds. Studenckich UMCS - prof. dr hab. Stanisław Michałowski oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS - prof. dr hab. Henryk Gmiterek.

Wykład inagurujący konferencję wygłosił prof. dr Dionísio Vila Maior z Universidade Aberta. Temat wykładu: "Lusofonia: identidade(s) em percurso" ("Luzofonia - odmienność i dynamika doświadczeń"). Pozostałe referaty zostały wygłoszone przez studentów ośrodków uniwersyteckich z Warszawy, Krakowa i Lublina, w których prowadzone są zajęcia z języka portugalskiego oraz literatury i kultury luzofońskiej.

Tematyka referatów obejmowała: literaturę, historię, językoznawstwo i kulturę Portugalii oraz krajów luzofońskich.

Uczestnicy mieli okazję spotkać kolegów z innych uczelni, wymienić poglądy na temat programów uczelnianych, działalności jaką prowadzą i jaką planują się zająć, porozmawiać o życiu studenckim, itp.

W ten sposób została nawiązana współpraca i przyjaźń wśród studentów portugalistyki w Polsce.

Organizatorami konferencji byli pracownicy Zakładu Języka i Kultury Portugalskiej UMCS w Lublinie.

 

    2011

    Data dodania
    21 listopada 2011