Cykl wykładów prof. dr hab. Petara Petrova nt. literatury portugalskiej

W dniach 7-8 kwietnia 2010 r. Centrum Języka Portugalskiego gościło prof. dr hab. Petara Petrova* z Universidade do Algarve (Portugalia) z cyklem wykładów na temat "Comparatismo e Literaturas de Língua Portuguesa".

1) 7.04.2010 - godz. 16.00 Escritas Neo-Realistas: Carlos de Oliveira, Graciliano Ramos e Orlando Mendes
2) 8.04.2010 - godz. 11.00 Intertextualidade e Criação Literária: Guimarães Rosa, Luandino Vieira e Mia Couto
3) 8.04.2010 - godz. 14.30 O Romance Pós-Modernista: José Cardoso Pires e Ruben Fonseca

*Petar Petrov - urodził się w Sofii (Bułgaria). Jest profesorem Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Algarve, gdzie prowadzi zajęcia ze współczesnej literatury portugalskiej, literatury krajów portugalskojęzycznych (Brazylia, kraje Afryki) oraz literatury porównawczej. Swoją karierę rozpoczynał jako tłumacz oraz nauczyciel w szkołach średnich. Był lektorem Instytutu Camõesa na Uniwersytecie w Sofii i Uniwersytecie Veliko Tarnovo (Bułgaria) oraz wykładał na Uniwersytecie w Paryżu. Jest członkiem Portugalskiego i Miedzynarodowego Stowarzyszenia Literatury Porównawczej (Associação Portuguesa e Internacional de Literatura Comparada), Stowarzyszenia Pisarzy Portugalskich (Associação Portuguesa de Escritores), jak również Międzynarodowego Stowarzyszenia Luzytanistów (Associação Internacional de Lusitanistas). Opublikował wiele artykułów i książek. Najważniejsze z nich to: O Realismo na Ficção de José Cardoso Pires e de Rubem Fonseca (Difel, Lizbona, 2000), Aspetos de Literatura Brasileira. Estudos e Antologia (Five Plus, Sofia, 2006) oraz siedem antologii w wersji dwujezycznej portugalsko-bułgarskiej dotyczących opowiadań, kronik i poezji autorów tworzących w jezyku portugalskim. Wszystkie kroniki opublikowane zostały przez wydawnictwo Five Plus (Bułgaria).

 

    2010

    Data dodania
    9 kwietnia 2010