Promocja Słownika tematycznego polsko-portugalskiego

26 maja 2008 o godzinie 11.00 w Centrum Języka Portugalskiego w Lublinie odbyła się uroczysta promocja Słownika tematycznego polsko-portugalskiego pod redakcją prof. dr hab. Barbary Hlibowickiej-Węglarz. Słownik tematyczny polsko-portugalski ukazał się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na uroczystości obecni byli autorzy słownika, przedstawiciele wydawnictwa, pracownicy Instytutu Filologii Romańskiej oraz studenci.

    2008

    Data dodania
    27 maja 2008