„Zakażenia koronawirusowe ptaków” – wykład on-line

Problemy związane z infekcjami wywoływanymi przez różnego rodzaju wirusy od wielu lat skupiają uwagę środowiska naukowego. W 1931 r. opisano pierwszy na świecie koronawirus i był nim wirus zakaźnego zapalenia oskrzeli kur (infectious bronchitis virus-IBV). Odrębna rodzina koronawirusów oficjalnie została ustanowiona w 1968 r. i oprócz wirusa IBV zawierała dwa koronawirusy ludzkie oraz wirus zapalenia wątroby myszy. Bardzo szybko okazało się, że IBV nie są jednorodne i występują w wielu odmianach. Co więcej, podobne wirusy identyfikowano u innych gatunków drobiu, a w ostatnich latach okazało się, że koronawirusy występują asymptomatycznie u dzikich ptaków.

Pewne koronawirusy mogą ulegać transmisji z dzikich ptaków na drób i odwrotnie. Okazjonalnie możliwa jest także transmisja z ptaków dzikich na ssaki. Z tego powodu posiadanie jak najszerszej wiedzy o występowaniu, różnorodności i roli koronawirusów w populacji ptaków jest niezwykle istotne dla naszej zdolności reagowania na prawdopodobne ich przyszłe pojawianie się u innych gatunków zwierząt, ale przede wszystkim, jak udowodniła pandemia SARS-CoV-2, w populacji ludzi.

Temat ten pomoże nam zgłębić dr hab. Katarzyna Domańska-Blicharz, prof. instytutu, pracownik Zakładu Chorób Drobiu i Państwowego Instytutu Weterynaryjnego podczas wykładu otwartego pt.: „Zakażenia koronawirusowe ptaków”.

Wydarzenie odbędzie się 6 maja 2021 r. o godz. 19:00 w formie zdalnej poprzez aplikację MS Teams, link do wydarzenia.

Organizatorami wykładu są: Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów „Mikron” działające przy Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, Polskie Towarzystwo Mykologiczne - Sekcja Biotechnologia Grzybów.

Zachęcamy do udziału!

    Aktualności

    Data dodania
    5 maja 2021