„Wschód Europy” – periodyk naukowy CEW UMCS

Ukazał się pierwszy numer periodyku naukowego Centrum Europy Wschodniej UMCS pt. „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne”.

Celem nowej inicjatywy wydawniczej jest – jak zaznaczył we wstępie redaktor naczelny czasopisma prof. dr hab. Walenty Baluk – „skupienie szerokiego kręgu polskich i zagranicznych badaczy, zajmujących się problematyką wschodnioeuropejską”.

Czasopismo „Wschód Europy” wydawane jest przez Centrum Europy Wschodniej UMCS oraz Wydawnictwo UMCS we współpracy z Wydziałem Politologii UMCS oraz Centrum Kompetencji Wschodnich. Redaktorem naczelnym periodyku jest dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr hab. Walenty Baluk. W skład Kolegium Redakcyjnego wchodzą również: Eleonora Kirwiel (sekretarz), Grzegorz Janusz, Jerzy Garbiński, Wojciech Sokół oraz Ireneusz Topolski. Do Rady Naukowej „Wschodu Europy” zaproszono badaczy z wielu ośrodków naukowych – z Sankt-Petersburga, Iwano-Frankiwska, Lublina, Brna, Wrocławia, Kijowa, Mińska, Tel Avivu.

Pierwszy numer periodyku poświęcony jest problematyce konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Jego redaktorami są Walenty Baluk i Eleonora Kirwiel. Wszystkie artykuły w liczącym ponad 190 stron tomie zostały zamieszczone w języku rosyjskim, spis treści także w języku angielskim, a wstęp również w języku polskim. Zamieszczono też krótkie streszczenia artykułów w języku rosyjskim i angielskim.

Tom podzielony został na trzy bloki. Pierwszy z nich pt. „Bezpieczeństwo narodowe” zawiera cztery artykuły: Walentego Baluka z Lublina, Romana Swienkowa i Pawła Kumaniczkina z Woroneża (Rosja), Hałyny Piskorskiej z Kijowa oraz Ołeny Szewczenko z Kijowa. Drugi blok artykułów nosi tytuł „Ideologia i partie polityczne” i mieści artykuły Jana Holzera z Brna (Czechy), Eleonory Kirwiel z Lublina oraz Aleksandry Martinens z Lublina. Ostatni z bloków „Społeczeństwo i stosunki narodowościowe” składa się z dwóch artykułów autorstwa Natalii Teres z Kijowa oraz Łarysy Kołesnyk z Dniepropietrowska (Ukraina). Ostatnią część tomu stanowi rozdział „Recenzje”, zawierający omówienia dwóch publikacji: „Sankcje i Rosja” pod redakcją J. Ćwiek-Karpowicz i S. Secrieru (Warszawa 2015) oraz W. Baluka „Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2015” (Lublin 2012).

„Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” ma również wersje elektroniczną. Jest ona dostępna na stronie internetowej czasopisma pod adresem: http://journals.umcs.pl/we

    Aktualności

    Autor
    Grzegorz Kuprianowicz
    Data dodania
    9 lutego 2016