„Spacery z Kulturą” - pamięci Leopolda Ungera

02.06.2016

20 maj br., podczas trwających w Warszawie targów książki, miała miejsce premiera „Spacerów z Kulturą”. Spotkanie przyjaciół i autorów „Kultury” odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Radia Wolna Europa Imienia Jan Nowaka-Jeziorańskiego. Profesor Iwona Hofman omówiła zawartość archiwum L. Ungera podkreślając specyfikę opublikowanego tekstu. Przedstawiła także stan badań archiwum, plany wydawnicze (jesienią br. ukaże się korespondencja Jerzego Giedroycia i Leopolda Ungera) oraz zakres działania Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu w kontekście funkcjonującego Stypendium im. L. Ungera. W dyskusji wzięli udział m. in. prof. Krzysztof Pomian, Julita Karkowska, prof. Andrzej St. Kowalczyk, Halina Turska, Seweryn Blumsztajn, Jarosław Kurski, Ewa Wróblewska oraz dr Małgorzata Ptasińska. Specjalnie na ten wieczór do Warszawy przyleciała Monika Unger, córka publicysty.
Fot. Archiwum Stowarzyszenia Pracowników RWE