★★★REKRUTACJA 2023/2024★★★

 OFERTA EDUKACYJNA

     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
         

UWAGA! STUDENCI PŁACĄCY W EUR (ZA CZESNE, WPIS WARUNKOWY)

  1. Płać zawsze na konto tzw. Eurowei tylko w walucie EUR: 83 1140 1094 0000 2905 1600 1054, mBank S.A. O/Lublin, IBAN: PL, SWIFT: BREXPLPWLUB
  2. Sprawdź czy twój bank ma możliwość płacenia w Polsce. Jeżeli nie ma zapytaj o podwójną prowizję bankową.
  3. Jeżeli płacisz z banku znajdującego się na terenie Polski sprawdź czy wybrałaś/eś odpowiednią walutę.
  4. Prześlij potwierdzenie przelewu do pani Jolanty Gołąb-Przytockiej (jolanta.golab-przytocka@mail.umcs.pl).
  5. Jeżeli nie jesteś pewny wysokości opłaty zapytaj panią Jolantę Gołąb-Przytocką (jolanta.golab-przytocka@mail.umcs.pl).

ATTENTION! STUDENTS WHO ARE PAYING IN EUR (FOR TUITION FEE, CONDITIONAL ENTRY)

  1. Always pay into the bank account of the so-called Eurowei only in EUR currency: 83 1140 1094 0000 2905 1600 1054, mBank S.A. O/Lublin, IBAN: PL, SWIFT: BREXPLPWLUB
  2. Check if your bank has the possibility to pay in Poland. If it’s not, ask for a double bank commission.
  3. If you pay in the bank that is located in Poland, make sure that you selected an appropriate currency.
  4. Send the confirmation of the transfer to Mrs. Jolanta Gołąb-Przytocka (jolanta.golab-przytocka@mail.umcs.pl).
  5. If you have doubts about the amount of the levy, please get in touch with Mrs. Jolanta Gołąb-Przytocka (jolanta.golab-przytocka@mail.umcs.pl).